Bạch tuộc đại chiến với loài tôm có cú đấm nhanh như đạn bắn, ai sẽ chiến thắng?

Dân trí

Bạch tuộc sở hữu đến tám xúc tu cùng chiếc mỏ có nọc độc và có thể xuyên thủng các lớp vỏ cứng. Trong khi đó, đối thủ của nó – tôm tít – dù nhỏ con hơn nhiều nhưng lại nắm giữ cú đấm với tốc độ tương đương một viên đạn!

Bạch tuộc đại chiến với loài tôm có cú đấm nhanh như đạn bắn, ai sẽ chiến thắng? - 1

Ai sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến không khoan nhượng này? Câu trả sẽ có trong video dưới đây:

Bạch tuộc đại chiến với loài tôm có cú đấm nhanh như đạn bắn, ai sẽ chiến thắng?

Thảo Vy

Theo NG