Thứ bảy, 09/05/2020 - 23:14

Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Dân trí

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh vừa phê duyệt đề xuất trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 cho ba (03) nhà khoa học được Hội đồng Giải thưởng đề nghị.

Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 - 1

PGS, TS. Vương Thị Ngọc Lan, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (bên phải)

Cụ thể, giải thưởng dành cho nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học xuất sắc được trao cho PGS, TS. Vương Thị Ngọc Lan, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Ngành Khoa học Y Dược) - Là tác giả của công trình: Lan N. Vuong, Vinh Q. Dang, Tuong M. Ho, Bao G. Huynh, Duc T. Ha, Toan D. Pham, Linh K. Nguyen, Robert J. Norman and Ben W. Mol, 2018. IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without Polycystic Ovaries. The New England Journal of Medicine, 378(2): 137-147.

Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 - 2

PGS,TS. Phạm Tiến Sơn, Trường Đại học Đà Lạt.

Và PGS,TS. Phạm Tiến Sơn, Trường Đại học Đà Lạt (Ngành Toán học) - Là tác giả của công trình: Gue Myung Lee and Tien Son Pham, 2017. Generic properties for semialgebraic programs. SIAM Journal on Optimization, Vol. 27, No. 3, 2061-2084.

Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 - 3

TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ được trao cho TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Ngành Vật lý)- Là tác giả của công trình: Nguyen Truong Thanh Hieu, 2016. Low-energy electron inelastic mean free path in materials. Applied Physics Letters, Vol. 108, 172901.

Trước đó, ngày 29/4/2020, Hội đồng Giải thưởng đã họp xem xét, đánh giá, lựa chọn các nhà khoa học được các Hội đồng khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đề xuất (Danh sách 08 đề cử cho Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 tại đây). Các đề cử Giải thưởng năm nay ghi nhận sự đa dạng của các đơn vị nghiên cứu đến từ các khu vực miền Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng), miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) và khu vực Tây Nguyên (Đà Lạt).

Điều này cho thấy phát triển đồng đều của khoa học Việt Nam tại các vùng miền trên cả nước, ngoài 2 trung tâm khoa học lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các công trình đều là kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật trong các chuyên ngành, được thực hiện tại Việt Nam, công bố trên các tạp chí quốc tế xuất sắc, tiếp cận các hướng nghiên cứu mới trên thế giới.

Kết thúc phiên họp, Hội đồng đã chọn ba (03) nhà khoa học nêu trên, đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020.

Lễ trao Giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 tại Hà Nội.

S.H 

Đáng quan tâm