5 thống kê “sốc” khiến bạn nhận ra mình cần bảo vệ đại dương ngay lập tức!

Dân trí 90% các loài các lớn ở đại dương đã biến mất hoàn toàn chỉ trong 50 năm qua; 1xe tải/phút là tốc độ xả thải nhựa xuống biển … Vậy cần bao nhiêu con số biết nói nữa để bạn nhận thấy mình phải bảo vệ đại dương trước khi quá muộn?

Cùng xem những thống kê đầy ám ảnh về thực trạng môi trường biển, để ý thức được sự cấp thiết của việc bảo vệ đại dương nói riêng và môi trường toàn cầu nói chung:

5 thống kê “sốc” khiến bạn nhận ra mình cần bảo vệ đại dương ngay lập tức!

Thảo Vy

Theo WEF