Trường ĐH Hoa Sen chính thức có chủ mới

(Dân trí) - Ngày 30/10, Trường ĐH Hoa Sen đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tại cơ sở chính của trường. Đại hội này được tổ chức do Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã mua đa số cổ phần (trên 51%) của cổ đông, cần bầu ra hội đồng quản trị (HĐQT) mới.

Tham dự đại hội này có 42 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện cho hơn 8,608 triệu cổ phiếu đủ quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ hơn 91% số cổ phần của nhà trường.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT đồng thời, tiến hành bầu bổ sung 6 thành viên HĐQT mới, nhiệm kỳ năm 2017 - 2022 bao gồm : PGS.TS. Thái Bá Cần; TS. Nguyễn Khắc Huy; TS. Đinh Quang Nương; TS. Trần Xuân Thảo; TS. Đỗ Mạnh Cường và ông Hoàng Quốc Anh Vũ. Chủ tịch HĐQT sẽ do HĐQT bầu ra và được lãnh đạo thành phố phê duyệt.

Các thành viên HĐQT mới được bầu trong Đại hội cổ đông bất thường của trường ĐH Hoa Sen sáng nay (30/10)
Các thành viên HĐQT mới được bầu trong Đại hội cổ đông bất thường của trường ĐH Hoa Sen sáng nay (30/10)

Cùng lúc, Đại hội cổ đông bất thường của Trường ĐH Hoa Sen cũng đã bầu ra các thành viên của Ban kiểm soát thay thế các thành viên đã từ nhiệm, bao gồm các ông: Nguyễn Hữu Tướng, Trịnh Minh Trung. Trưởng ban kiểm soát là ông Nguyễn Hữu Tướng.

Theo đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng dù “mua” và sở hữu cùng lúc nhiều trường ĐH nhưng sẽ không chồng chéo và kém cạnh tranh. “Việc chúng tôi tham gia đầu tư vào một số trường đại học trong thời gian qua cũng phù hợp với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước là tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, tư nhân tham gia đầu tư giáo dục. Song song đó, Tập đoàn Nguyễn Hoàng xem việc tôn trọng tự do học thuật là tối thượng. Do đó, đối với trường ĐH Hoa Sen, định vị chất lượng giáo dục phát triển sẽ phụ thuộc vào nỗ lực thực hiện của chính tập thể cán bộ giảng viên - nhân viên và Ban giám hiệu nhà trường. Tập đoàn chỉ đầu tư để đồng hành, hỗ trợ và khích lệ, tuyệt đối không can dự làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nhà trường.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển năng động và toàn cầu hóa mạnh mẽ, một trong những vai trò và trách nhiệm của trường đại học là cung cấp nhân lực để hội nhập quốc tế.

Trong xu hướng đó, tập đoàn chúng tôi đầu tư bằng tất cả tâm huyết của mình vào mảng giáo dục để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng mọi nhu cầu phát triển của xã hội. Mỗi trường đại học trong hệ thống giáo dục đều có một hướng đi riêng để phục vụ cho những nhu cầu khác nhau đó.

Riêng đối với trường ĐH Hoa Sen, phía tập đoàn cũng khẳng định đây là một đại học có chất lượng tốt và luôn mong muốn Hoa Sen tiếp tục phát triển. Tập đoàn này cũng cam kết giữ vững sự ổn định và phát triển của trường ĐH Hoa Sen trong thời gian tới. Việc làm gì để ổn định và phát triển trường sẽ là nhiệm vụ chính của Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường. Chúng tôi tin rằng, HĐQT, Ban giám hiệu nhà trường sẽ đề ra các phương hướng cụ thể để đưa trường phát triển lên một tầm cao mới.

“Công tác nhân sự, trong đó có Hiệu trưởng sẽ do HĐQT đề xuất và được UBND TPHCM công nhận. Tuy nhiên, theo chúng tôi, Hiệu trưởng dù là ai thì cũng phải đi theo đường lối phát triển một cách tốt nhất”,vị đại diện truyền thông của Tập đoàn Nguyễn Hoàng cho biết.

Lê Phương