Trường ĐH Bách khoa Hà Nội mở cửa đón sinh viên, học viên

Nhật Hồng

(Dân trí) - Từ ngày 24/6, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được quay lại Trường làm thí nghiệm, luận văn và luận án.

Thông tin từ trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, để chủ động bảo vệ sức khỏe phòng, chống dịch cho cán bộ viên chức, thầy cô giáo và người học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường yêu cầu các đơn vị trong trường nghiêm túc thực hiện nguyên tắc "5K" của Bộ Y tế. Cán bộ, người học từ các tỉnh thành phố phải khai báo y tế tại nơi cư trú khi về Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 24/6/2021, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh được quay lại Trường làm thí nghiệm của đồ án, luận văn và luận án.

Từ ngày 28/6/2021, sinh viên và học viên cao học tiếp tục thí nghiệm, thực hành của các học phần tại các phòng thí nghiệm. 

sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh phải đăng ký và có xác nhận của thầy cô hướng dẫn theo  làm cơ sở để Phòng An ninh kiểm soát khi ra vào các khu vực thuộc Trường.

Đối với các học phần khác, sinh viên chờ thông báo mới vào tuần 28/6 - 04/7/2021.

Nhà trường yêu cầu, các đơn vị chuyên môn tiến hành vệ sinh các phòng thí nghiệp để đón sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đến làm thí nghiệm tốt nghiệp, luận văn, luận án và môn học tại các phòng thí nghiệm và đảm bảo sắp xếp không quá 50% số chỗ và 20 người trong cùng một phòng.

Nhà trường sẽ tăng cường giám sát sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đến làm thí nghiệm tại khu vực Trường về tuân thủ đeo khẩu trang, có giấy đăng ký có xác nhận của giảng viên và các đơn vị đảm bảo khách đến công tác phải điền thông tin hỗ trợ truy vết Covid-19.