Nghệ An:

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh trên môi trường mạng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Ngoài việc nâng cao năng lực, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin lành mạnh, các cơ sở giáo dục còn phải trang bị cho học sinh về văn hóa ứng xử, kỹ năng kiềm chế cảm xúc trên môi trường mạng.

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng năm 2021 và định hướng đến năm 2025. Kế hoạch này được triển khai đến 100% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh trên môi trường mạng - 1
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh Trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên, Nghệ An).

Tại kế hoạch này, bằng các hình thức tuyên truyền trực quan, đa dạng, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đảm bảo đúng quy định, lành mạnh, hữu ích; giảm thiểu tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên môi trường mạng đối với học sinh.

Bên cạnh trang bị thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật; giúp học sinh nhận diện thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, các trường học phải tuyên truyền, giáo dục học sinh về văn hóa ứng xử, kỹ năng kiềm chế cảm xúc trên môi trường mạng và xây dựng, bồi đắp lối sống lành mạnh.

Các nội dung trên sẽ được phòng ban chuyên môn của Sở GD&ĐT Nghệ An nghiên cứu, lồng ghép vào giảng dạy trong các môn học.

Song song với thiết lập mạng lưới thông tin giáo dục chính trị tư tưởng trên môi trường mạng từ Bộ GD&ĐT đến Sở GD&ĐT, trường học, các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các trường xây dựng và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ này.