Sinh viên trường đại học Vinh chuyển học trực tuyến để tránh dịch Covid-19

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Vinh triển khai phương án dạy - học trực tuyến từ ngày 16/2/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Nhà trường yêu cầu sinh viên, học viên, lưu học sinh, tuyệt đối không được chủ quan; tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định trong mọi trường hợp; thực hiện nguyên tắc "5K", theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trong đó bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Theo đó, lịch dạy và học trực tuyến được thực hiện theo đúng thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2020 - 2021. Việc triển khai dạy - học trực tuyến chỉ tiến hành đối với các lớp lý thuyết; các lớp thực hành được bố trí bù vào thời gian khác.

Giảng viên chuẩn bị bài giảng, sử dụng hệ thống quản lý học tập LMS của Nhà trường để thực hiện việc giảng dạy (phần mềm Zoom có bản quyền sẽ được tích hợp trên hệ thống LMS để giảng viên có thể thực hiện bài giảng theo thời gian thực). Việc quản lý lớp học, kiểm tra đánh giá được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Nhà trường giao Trung tâm CNTT chuẩn bị hướng dẫn kỹ thuật đưa lên hệ thống LMS, iOffice để giảng viên, sinh viên, học viên biết và thực hiện.

Sinh viên, học viên phải tham gia học tập đầy đủ theo thời khóa biểu và hoàn thành các yêu cầu của giảng viên và bài học.

Sinh viên trường đại học Vinh chuyển học trực tuyến để tránh dịch Covid-19 - 1

Trường ĐH Vinh yêu cầu học sinh, sinh viên học trực tuyến từ ngày 16/2.

Trong thời gian học trực tuyến, sinh viên, học viên không phải đến trường. Kế hoạch dạy - học tiếp theo sẽ được Nhà trường thông báo tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19.

Nhà trường yêu cầu, giảng viên, sinh viên, học viên thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo của Nhà trường qua website, iOffice, các fanpage facebook chính thức để thực hiện, vừa đảm bảo kế hoạch dạy - học, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.