Những thành tựu 70 năm phát triển của nền giáo dục Việt Nam

(Dân trí) - 70 năm qua, nền giáo dục Việt Nam đã góp phần chủ đạo trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế, thoát khỏi tình trạng nước nghèo với nhiều thành tựu to lớn.

 

1-1440817718616

Dấu ấn giáo dục và đào tạo trong 70 năm qua góp mặt cùng 27 bộ, ngành, cơ quan ngang bộ và các tổ chức đoàn thể ở Trung ương các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trưng bày trong triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 2015 với chủ đề.

 

4-1440817718687
Trong thời kỳ đổi mới, giáo dục cũng có những đổi mới để phù hợp với sự phát triển của đất nước như giao quyền chủ động và hướng dẫn nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện một cách linh hoạt.

 

Những thành tựu 70 năm phát triển của nền giáo dục Việt Nam - 3

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang nghe thuyết trình về công trình khoa học trưng bày tại khu triển lãm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Công trình nghiên cứu giáo dục về ngôn ngữ được giải thường Hồ Chí Minh

Những công trình nghiên cứu giáo dục về ngôn ngữ được giải thưởng Hồ Chí Minh

8-1440817718690
Thiết bị Chip vi điều khiển 8 bit thương mại đầu tiên của Việt Nam mang tầm vóc Quốc tế
Thiết bị Chip vi điều khiển 8 bit thương mại đầu tiền của Việt Nam mang tầm vóc Quốc tế.

 

6-1440818318606
Sản phẩm thiết bị giám sát hành trình, một trong những thành tựu lớn của khoa học giáo dục.

 

10-1440817718692
Sản phẩm robot đánh cầu lông vừa đạt giải thưởng lớn tại cuộc thi Quốc tế cũng có mặt trong triển

 

9-1440818469682
Nhiều người thích thú nghe giới thiệu về sản phẩm robot đánh cầu lông

 

11-1440817718694
Công trình bơm xăng phục vụ chiến dịch đường 9 Nam Lào của PGS, TS Đinh Ngọc Ái.

 

12-1440818685694
Thiết bị súng dùng để tập bắn dành cho bộ binh

 

5-1440818308203

 

Bức ảnh tư liệu quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

13-1440817718695

Những cuốn sách Giải thưởng Hồ Chí Minh có tuổi đời vài chục năm

 

16-1440817718698
Sách giáo khoa cách đây vài chục năm

 

14-1440817718696

Những cuốn sách giáo khoa "một thời để nhớ" của nền giáo dục

 

Những thành tựu 70 năm phát triển của nền giáo dục Việt Nam - 16

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đang xem tư liệu ảnh của ngành Giáo dục qua các thời kỳ

17-1440817718699
Triển lãm 70 năm thành tựu giáo dục thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân.

Lê Tú

(Email: lengoctu@dantri.com.vn)

Đọc thêm