Học tiếng Anh: Cách dùng Thì hiện tại hoàn thành đầy đủ và chuẩn xác nhất

(Dân trí) - Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó. Vậy thì chúng mình cần những kiến thức gì để sử dụng đúng thì hiện tại hoàn thành? Hãy chuẩn bị giấy bút và học bài tiếng Anh hôm nay nhé!

Thì hiện tại hoàn thành là một trong các thì phổ biến hay dùng. Tuy nhiên vì ở tiếng Việt không có thì này nên nhiều bạn cảm thấy bối rối khi mới học. Để nắm được kiến thức và hiểu rõ về thì này, các bạn hãy thử cách học theo 3 bước sau nhé.

3 bước để làm chủ bài học ngày hôm nay:

Bước 1: Xem kỹ nội dung video

Bước 2: Ghi chép lại những cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

Bước 3: Luyện tập qua làm bài tập để hiểu sâu, nắm chắc, đồng thời dùng các câu ở thì hiện tại hoàn thành trong giao tiếp tiếng Anh.

Bước 1: Xem kỹ video bài giảng

Học tiếng Anh: Cách dùng Thì hiện tại hoàn thành đầy đủ và chuẩn xác nhất

Bước 2: Tóm tắt nội dung bài học:

1/ Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

Dưới đây là 3 cách dùng chính và cơ bản nhất của thì hiện tại hoàn thành:

• Dùng để chỉ một hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến thời điểm hiện tại

• Dùng để diễn tả một hành động vừa mới kết thúc

• Dùng để diễn tả một trải nghiệm, kinh nghiệm trong cuộc sống

Thì hiện tại còn rất nhiều các cách dùng nâng cao khác, các bạn hãy khám phá các cách dùng còn lại trong khoá học toàn diện khác nhé.

2/ Cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành

Như các thì khác, thì hiện tại hoàn thành cũng có 3 mẫu câu chính:

Học tiếng Anh: Cách dùng Thì hiện tại hoàn thành đầy đủ và chuẩn xác nhất - 1

3/ Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Ngoài việc đọc hiểu nội dung của câu để xác định xem câu đó có sử dụng thì hiện tại hoàn thành không thì chúng ta còn một cách khách, là dựa vào những từ mà hay đi cùng thì hiện tại hoàn thành sau:

+ just, recently, lately: gần đây, vừa mới

+ already: rồi

+ before: trước đây

+ ever: đã từng

+ never: chưa từng, không bao giờ

+ for + N – quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …)

+ since + N – mốc/ điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

+ yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)

+ so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ

Bước 3 - Luyện tập:

Thì hiện tại hoàn thành là một thì rất quan trọng, nếu bạn hiểu rõ cách dùng của thì này thì các thì về sau như quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành, hoàn thành tiếp diễn đều sẽ dễ hơn rất nhiều nhé! Chúc các bạn học tốt.

Vũ Phong