Đáp án tham khảo đề thi môn Địa lý, Lịch sử

(Dân trí) - Nhiều thí sinh nhận định đề thi trắc nghiệm môn Địa lý, Lịch sử năm nay không quá khó, không có nhiều câu hỏi lắt léo. Dưới đây là đề thi và đáp án tham khảo môn Địa lý và môn Lịch sử.

Đề thi môn Địa lý xem TẠI ĐÂY

Đáp án tham khảo đề thi môn Địa lý, Lịch sử - 1
Đáp án tham khảo đề thi môn Địa lý, Lịch sử - 2
Đáp án tham khảo đề thi môn Địa lý, Lịch sử - 3
Đáp án tham khảo đề thi môn Địa lý, Lịch sử - 4
Đáp án tham khảo đề thi môn Địa lý, Lịch sử - 5

Đề thi môn Lịch sử mã đề 306 xem TẠI ĐÂY

Đáp án tham khảo đề thi môn Địa lý, Lịch sử - 6

Đáp án tham khảo đề thi môn Địa lý, Lịch sử - 7

Đáp án tham khảo đề thi môn Địa lý, Lịch sử - 8

Đáp án tham khảo đề thi môn Địa lý, Lịch sử - 9

Đáp án tham khảo đề thi môn Địa lý, Lịch sử - 10

Nhóm PV