TPHCM

Cơ sở giáo dục hoạt động không phép: Vì đâu?

Hoài Nam

(Dân trí) - Tại TPHCM, hiện có một số cơ sở giáo dục ngoài công lập không phép, không tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý và chuyên môn. Điều này gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người học.

Ngày 25/1, Sở GD&ĐT TPHCM thông tin báo chí về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập chưa đủ giấy phép theo quy định .

Theo đánh giá của Sở, TPHCM  là địa phương có rất nhiều các cơ sở giáo dục ngoài công lập, hoạt động đa dạng, phức tạp. 

Gần đây, công tác quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập xuất hiện một số hiện tượng gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người học, người lao động và an ninh, trật tự tại địa phương.

Cơ sở giáo dục hoạt động không phép: Vì đâu? - 1

Trung tâm Một trong những cơ sở của Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng tại TPHCM - nơi hoạt động không phép, lừa tiền của nhiều học viên - đã trả mặt bằng

Đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số cơ sở giáo dục ngoài công lập đẩy mạnh hoạt động nhằm khắc phục hậu quả do dịch bệnh, nhưng chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định, hoạt động không phép, không tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý và chuyên môn .

Các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài hoặc dạy các chương trình quốc tế (được cho phép thí điểm trước đây) chậm chuyển đổi sang hoạt động theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

Theo lãnh đạo Sở, thời gian qua, một số cơ sở giáo dục ngoài công lập chưa đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lí do các nguyên nhân:

Một số cơ sở được phép thành lập cuối năm 2019 và đầu 2020. Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc đầu tư cơ sở vật chất, hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục để thực hiện đăng ký hoạt động giáo dục bị chậm trễ. 

Có trường hợp phải ngưng hoạt động, giải thể,… nhưng cũng chưa làm thủ tục giải thể theo quy định.

Một số Trung tâm có phép hoạt động nhưng đã hết thời hạn, một số đang thực hiện quy định mới, chuyển đổi từ hình thức hoạt động chi nhánh sang hình thức đăng ký thành lập và hoạt động giáo dục theo quy định nhưng chưa kịp hoàn thành.

Ngoài các công văn quy định về hoạt động giáo dục của Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa, trước thực tế này, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm các đơn vị hoạt động không đúng quy định.