Kỳ thi THPT quốc gia 2015:

Chưa có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa đưa ra bảng thống kê mức điểm lũy kế ở tổ hợp khối thi truyền thống. Theo đó, cả 4 khối A, A1, B,C,D không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm.

Cụ thể,  khối A, có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất là 29,5; khối B có 2 thí sinh điểm cao nhất đạt 29,75 điểm; khối A1 có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 28,75; khối C có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 28,5 điểm và khối D cũng có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 28,25.

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho biết, số lượng thí sinh đạt tổ hợp khối từ 27,0 điểm trở lên khá hạn chế. Ở khối A, B khoảng hơn 1.000 em (khối A – 1.092 em; khối B – 1.013 em); các khối còn lại chỉ vài trăm em (khối A1 – 173; khối C-142; khối D - 42). Tuy nhiên, số lượng thống kê này chưa tính điểm ưu tiên và điểm khu vực.

Dưới đây là mức lũy kế ở tổ hợp khối thi truyền thống. Cách xem bảng này quy ước như sau: Số thí sinh – số lượng thí sinh đạt ở mức điểm đó; Tổng số - là tổng số thí sinh đạt từ mức điểm đó trở lên; Tỷ lệ - là tỷ số giữa số thí sinh đạt từ mức điểm đó trở lên và tổng số thí sinh.

 

t-29072015-d9728