Thanh Hóa:

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo bố trí việc làm cho HS, SV cử tuyển đã tốt nghiệp

(Dân trí) - Cùng với việc tạm dừng, không giao chỉ tiêu đào tạo hệ cử tuyển năm 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa còn chỉ đạo các đơn vị, ngành chức năng rà soát, bố trí việc làm cho số học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa được bố trí việc làm.

 

Căn cứ trên cơ sở đề xuất của Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tạm dừng, không giao chỉ tiêu đào tạo hệ cử tuyển năm 2015.

 

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo về vấn đề nêu trên. Theo đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp hệ cử tuyển nhưng chưa bố trí được việc làm chiếm tỷ lệ cao.

 

Để giải quyết việc làm cho số học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển nêu trên, năm 2015 không giao chỉ tiêu đào tạo hệ cử tuyển cho UBND các huyện, thị xã, thành phố như đề nghị của Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ.

 

Đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, bố trí công tác đối với học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ cử tuyển chưa bố trí được việc làm trong những năm vừa qua.

Liên quan đến vấn đề này, năm 2014, tỉnh Thanh Hóa cũng không giao chỉ tiêu về đào tạo hệ cử tuyển và chỉ đạo giải quyết việc làm cho số sinh viên đã tốt nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp đối với số học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp chưa được cải thiện và vẫn chiếm tỷ lệ cao.

 

UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị thực hiện định kỳ 6 tháng phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai, thực hiện.

 

Duy Tuyên