Bộ GD&ĐT chỉ đạo tránh tình trạng độc quyền về phát hành sách giáo khoa

(Dân trí) - Trước những hạn chế, sai phạm của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam lãnh đạo Bộ GDĐT đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động xuất bản, phát hành SGK và hoạt động của Nhà Xuất bản giáo dục VN (NXBGDVN).


Lãnh đạo Bộ GD&ĐT xin rút kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo việc xuất bản SGK

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT xin rút kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo việc xuất bản SGK

Về việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của NXBGDVN, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, trước các thông tin về bất cập, hạn chế trong hoạt động xuất bản của NXBGDVN, từ năm 2016, Bộ GDĐT đã chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các hoạt động xuất bản, in, phát hành SGK nói riêng và toàn bộ hoạt động của NXBGDVN nói chung.

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã quyết định thanh tra toàn diện NXBGDVN. Kết quả thanh tra đã chỉ rõ: Việc chuyển đổi mô hình và cơ chế hoạt động theo đúng tính chất của một doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Bộ máy tổ chức, quan hệ giữa các bộ phận, các đơn vị liên quan chưa rõ ràng, nhất là quan hệ giữa NXBGDVN với các công ty liên kết có các nhân sự chủ chốt là cán bộ lãnh đạo của NXBGDVN; nhiều vấn đề trong tổ chức và hoạt động chưa đúng Luật Doanh nghiệp; trong nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chung.

Nhiều thiếu sót, sai phạm có tính lịch sử, kéo dài. Bộ GDĐT đã chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể và các biện pháp xử lý đối với NXBGDVN.

Theo Bộ trưởng Nhạ, qua thanh tra, kiểm tra, Bộ GDĐT cũng đã chỉ ra hệ thống phát hành SGK của NXBGDVN còn cồng kềnh, quy trình phát hành chưa thật hợp lý do phải qua nhiều khâu trung gian làm tăng chi phí vận chuyển và các chi phí trung gian khác. Bộ đã chỉ đạo NXBGDVN phải lấy nhiệm vụ chính trị phục vụ học sinh làm mục tiêu hàng đầu, đảm bảo cung ứng SGK đầy đủ; in đẹp, bền; giá cả hợp lý; không được để tình trạng học sinh thiếu SGK

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, lãnh đạo Bộ GDĐT đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ toàn ngành nói chung, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xuất bản, phát hành SGK và hoạt động của NXBGDVN nói riêng. Theo đó đã chỉ đạo khắc phục các hạn chế, sai phạm của NXBGDVN.

Thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm chuyển NXBGDVN sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ GDĐT; chỉ đạo rà soát, cơ cấu lại NXBGDVN theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm các tầng nấc trung gian.

Đồng thời, Bộ GDĐT tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, thanh tra việc in, phát hành, sử dụng SGK, sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông để có những chỉ đạo kịp thời, tránh tình trạng độc quyền, lãng phí và minh bạch hóa việc phát hành, phổ biến SGK, sách tham khảo.

Nhật Hồng