Thứ tư, 02/11/2016 - 15:24

Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu đào tạo tiến sĩ

Dân trí

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu đào tạo tiến sĩ trong toàn hệ thống và sẽ được công khai để tăng cường giám sát của xã hội đối với chất lượng đào tạo tiến sĩ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các cơ sở đào tạo tiến sĩ chú trọng và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn các đề tài, luận án của nghiên cứu sinh với thực tiễn, chuyển giao công nghệ cũng như công bố quốc tế; rà soát điều kiện đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, từng bước nâng cao chuẩn đầu ra tiệm cận với chất lượng đào tạo của khu vực và thế giới.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu đào tạo tiến sĩ trong toàn hệ thống và sẽ được công khai để tăng cường giám sát của xã hội đối với chất lượng đào tạo tiến sĩ.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đang tập trung sửa đổi Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành theo hướng tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo phát huy tính tự chủ trên cơ sở điều kiện đặc thù của từng trường và từng ngành, tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai thông tin minh bạch của cơ sở đào tạo với xã hội; giảm bớt những thủ tục quy định mang tính hình thức, giảm thiểu thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ thống kê ở Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ; Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê (năm 2015) có khoảng 15.000 tiến sĩ (bao gồm cả các giáo sư, phó giáo sư) công tác tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng.

Nhận định về chất lượng tiến sĩ của Việt Nam hiện nay, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở Việt Nam còn chưa cao so với các nước phát triển. Việc nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ vừa là vấn đề cần thiết, vừa là khó khăn trong điều kiện khả năng đầu tư và mức học phí đều còn khiêm tốn.

Hồng Hạnh

Tin liên quan

Mới nhất