Trắc nghiệm: Bạn có viết đúng chính tả tiếng Anh?

Dân trí Bài trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn về những từ hay bị viết nhầm trong tiếng Anh. Bạn thử làm xem mình có viết đúng chính tả những từ này không nhé.
 >> Đố bạn làm trắc nghiệm cực khó về số nhiều trong tiếng Anh
 >> Đo độ thông minh với trắc nghiệm bằng tiếng Anh
 >> Trắc nghiệm vui về đoán từ trong tiếng Anh

Xuân Vũ

Tổng hợp