Trắc nghiệm vui về đoán từ trong tiếng Anh

(Dân trí) - Với mỗi câu hỏi dưới đây, bạn hãy nhìn vào hai bức tranh và đoán xem phải thêm chữ cái nào để tạo ra từ thứ hai từ từ thứ nhất (đối tượng miêu tả của bức tranh thứ nhất) nhé.

Ví dụ:

Có hai bức tranh dưới đây miêu tả cảnh sương mù (trong tiếng Anh là từ “FOG”) và con ếch (trong tiếng Anh là từ “FROG”). Như vậy, bạn phải thêm chữ cái R vào từ đầu tiên để tạo ra từ thứ hai.

Trắc nghiệm vui về đoán từ trong tiếng Anh - 1

Tương tự như vậy, bạn chọn chữ cái phù hợp để tạo ra từ thứ hai trong các cặp tranh dưới đây nhé:

Chúc bạn có nhiều niềm vui khi học tiếng Anh!

Xuân Vũ

Tổng hợp

Dòng sự kiện: Vui học tiếng Anh
Đọc thêm