“Thời đại 4.0, giáo dục Việt đang đâu đó ở giai đoạn… 2.0”

Dân trí Nếu thử so sánh với tương quan của thời đại (hiện là cách mạng công nghiệp 4.0), trình độ phát triển giáo dục nước nhà đang chậm hẳn 2 giai đoạn. Điều đó đặt ra thách thức lớn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam.
>>Hơn 300 chuyên gia trong và ngoài nước bàn về quản lý giáo dục thời 4.0

Đó là nhận định của GS.TS. Nguyễn Lộc (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) tại hội thảo "Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" do Học viện Quản lý Qiáo dục tổ chức ngày 15/11 ở Hà Nội. Tại đây, hơn 10 đoàn đại biểu đến từ Mỹ, Italia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Philipin, Lào đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam.

Giáo dục nước nhà chậm 2 giai đoạn so với thời đại

GS.TS. Nguyễn Lộc (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) cho hay: Hiện đang có một số nghiên cứu bàn về việc phân chia các giai đoạn phát triển của giáo dục theo tiếp cận của thời đại công nghiệp 4.0. Một trong những mục đích của việc phân giai đoạn này nhằm xác định xem giáo dục của quốc gia mình đang ở giai đoạn nào, từ đó có thể đề ra những canh tân cần thiết để bắt kịp yêu cầu của CMCN 4.0.

Theo đó, Ong J.C.B đã tổng hợp và phân giáo dục làm 4 giai đoạn là Giáo dục 1.0, Giáo dục 2.0, Giáo dục 3.0, Giáo dục 4.0 trong các khoảng thời gian tương đương với các cuộc cách mạng công nghiệp; theo 8 đặc trưng của giáo dục: Trọng tâm, Chương trình giáo dục, Công nghệ, Trình độ kỹ thuật số, Giảng dạy, Trường học và Đầu ra.

“Nếu chỉ xét riêng một số đặc tính như chương trình, công nghệ, dạy học và trường học, ta thấy giáo dục Việt Nam đang chủ yếu tiếp cận chương trình theo đơn ngành và đa ngành, sử dụng công nghệ ở mức độ giấy và bút chì và máy tính và máy tính xách tay; dạy học chủ yếu là một chiều hoặc hai chiều; mô hình nhà trường là gạch, vữa và gạch kết hợp nhấp chuột.

Các phân tích trên có thể cho ta hình dung một cách hết sức sơ lược rằng giáo dục Việt Nam đang đâu đó ở giai đoạn Giáo dục 2.0”, GS.TS. Nguyễn Lộc nhận định. Do vậy, việc tiến tới Giáo dục 3.0 và Giáo dục 4.0 đặt ra nhiều thách thức lớn.

4 giai đoạn phát triển của Giáo dục.
4 giai đoạn phát triển của Giáo dục.

Trên thực tế đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục của nước ta đã từng bước đạt chuẩn và bước đầu tiếp cận phương thức giáo dục, quản lý tiên tiến. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn đọng như Nghị quyết số 29-NQ/TW đã nêu: Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém, đội ngũ bất cập về số lượng, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tư duy về chỉ đạo giáo dục chậm đổi mới, vẫn nặng nề về chỉ đạo, quản lý theo hành chính, mệnh lệnh, cơ chế xin - cho, hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn về số lượng, trình độ chuyên môn phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý đã được xây dựng khá chi tiết nhưng ít có tác dụng…

Nhà quản lý giáo dục thời đại 4.0, cần phẩm chất gì?

Đại biểu Trần Đình Bình (ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN) nhấn mạnh, kỹ năng quản lý giáo dục ở thế kỉ 21 với 4 đặc điểm chính: toàn cầu hóa; quốc tế hóa; tốc độ phát triển nhanh của công nghệ thông tin; kinh tế thị trường, kinh tế tri thức. Do đó, mỗi nhà trường phải xây dựng chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên các kỹ năng và phẩm chất đạo đức mới bắt kịp xu hướng thời đại.

Bàn về vấn đề này, TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (Học viện Quản lý Giáo dục) quan điểm: “Nền giáo dục trong bối cảnh hiện đại cần được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm và ưu tiên phát triển các phương tiện công nghệ hỗ trợ giảng dạy. Để thực hiện thành công sự đổi mới đó, những nhà quản lý giáo dục phải là những người tiên phong, phá bỏ mọi rào cản trong tư duy để lôi cuốn được sự tham gia của đông đảo các lực lượng trong xã hội”, bà Hạnh quan điểm.

Theo TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, nhà quản lý giáo dục thời nay phải phát triển năng lực quan trọng nhất - năng lực thích ứng (Adaptability Quotient - AQ).

“Để cải thiện AQ, nhà quản lý giáo dục cần nhận rõ điểm mạnh, yếu, nhu cầu giá trị của bản thân và môi trường tồn tại để học cách thích ứng, phải kiểm soát được cảm xúc của bản thân, chuyển các cảm xúc lo lắng thành tích cực; tạo sự thoải mái để sẵn sàng thích ứng điều mới; biết đồng cảm, chia sẻ với người khác trong tổ chức; phát triển khả năng giao tiếp, thuyết phục, xây dựng mối quan hệ để tạo sự kết nối và đồng thuận trong quá trình thay đổi nhằm thích nghi và phát triển”, TS. Hạnh chia sẻ.

Kỹ sư Ngô Thanh Hải (Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên) thẳng thắn: "Có thể nhận thấy, giáo dục việt Nam trong suốt quá trình phát triển và đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao đang thiếu và yếu. Điều này đã và đang là hạn chế không nhỏ tới sự phát triển của ngành giáo dục để đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập sâu rộng”.

Theo ông Hải, những sự thay đổi của thời đại đòi hỏi cán bộ giáo dục phải được chuẩn bị chu đáo và thường xuyên về chuyên môn - nghiệp vụ quản lý chủ yếu thông qua đào tạo - bồi dưỡng. Họ phải được trang bị những kiến thức về lý luận quản lý hiện đại, nghiệp vụ quản lý thiết thực mang tính chuyên nghiệp, đặc biệt cần có các kỹ năng quản lý của thế kỷ 21: kỹ năng giáo tiếp và liên nhân cách; định hướng đạo đức và trí tuệ; kỹ năng quản lý sự thay đổi; khả năng khơi dậy và nuôi dưỡng động lực; có tầm nhìn chiến lược; kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề; kỹ năng xây dựng tư duy toàn cầu, dám nghĩ dám làm; nhạy bén với xu thế thị trường; sử dụng công nghệ thông tin; có năng lực đối ngoại...

GS.TS. Phạm Quang Trung và PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh (Học viện Quản lý giáo dục) bàn về việc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch, chủ tịch hội đồng trường đại học trước yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và cuộc CMCN 4.0.

Theo, GS.TS. Phạm Quang Trung, chuẩn khung năng lực là căn cứ quan trọng để các cấp quản lý đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường. Đồng thời, là thước đo để họ tự phấn đấu, tự hòa thiện bản thân nhằm đạt chuẩn khung năng lực, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo và hội nhập sâu rộng.

Sử dụng công nghệ để giải quyết thức thức trong quản lý giáo dục

Phát biểu tại hội thảo, TS. Kim Kwang Kun và TS. Yoon Sung Yeon (Hàn Quốc) cho rằng, công nghệ chính là một công cụ để giải quyết thách thức trong quản lý giáo dục. Theo đó, khi chúng ta nói về giáo dục thời đại 4.0 là nói đến khả năng sử dụng dữ liệu để hướng tới bản chất của giáo dục thời đại 4.0 - giáo dục cá nhân hóa.

Nghĩa là giáo dục đó phải phù hợp với từng người học, cá nhân sinh viên, người lao động. Và cán bộ quản lý giáo dục phải am hiểu và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ mục tiêu giáo dục cá nhân hóa. “Chẳng hạn, với công nghệ hiện đại, chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp cho sinh viên dịch vụ nhận thức bản thân, hỗ trợ xác định cho người trẻ vấn đề định hướng nghề nghiệp qua phân tích bằng công nghệ. Từ đó, tư vấn cho sinh viên biết họ phù hợp năng lực nghề nghiệp nào, cần phát triển năng lực nào…”, TS. Kim Kwang Kun chia sẻ.

TS. Kim Kwang Kun (Hàn Quốc) chia sẻ tại hội thảo.
TS. Kim Kwang Kun (Hàn Quốc) chia sẻ tại hội thảo.

Ngoài ra, hai chuyên gia Hàn Quốc cũng nhấn mạnh một số kỹ năng cần có của người cán bộ quản lý hiện đại: kỹ năng tạo dựng mối quan hệ, tự kiểm soát, hoàn thiện khắc phục; có động lực cá nhân và đạo đức minh bạch.

Liên quan đến vấn đề ứng dụng công nghệ, TS. Nguyễn Thị Thanh Thương (Khoa cơ bản - Học viện Quản lý Giáo dục) cho rằng: Việt Nam hiện nay có khoảng 1/3 dân số biết đến mạng xã hội Facebook và thường xuyên sử dụng, con số đang tăng trưởng mỗi ngày. Chính vì vậy, các trường đại học có thể tạo Facebook của trường mình, của các phòng, ban, khoa và sử dụng facebook của các cá nhân quản lý như một kênh hiệu quả để thiết lập diễn đàn trao đổi, cung cấp các chương trình học bắt kịp xu hướng phát triển cuộc CMCN 4.0, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý.

Các chuyên gia trong và ngoài nước đồng tình rằng, khả năng thích ứng, không ngừng tiếp thu điều mới vô cùng quan trọng với các nhà quản lý giáo dục thời đại 4.0.

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Trường Đại học Giáo dục) dẫn lại câu nói của nhà bác học Charles Darwin Darwin: "Những giống loài tồn tại được không phải là những giống loài khỏe nhất hoặc thông minh nhất mà là những giống loài thích ứng với sự thay đổi tốt nhất".

Lệ Thu

MỚI NHẤT
Học  tiếng Anh mỗi ngày: Những tình huống hỏi đường khi đi du lịch
Học tiếng Anh mỗi ngày: Những tình huống hỏi đường khi đi du lịch

(Dân trí) - Cách bạn hỏi đường bằng tiếng Anh sẽ quyết định câu trả lời bạn sẽ nhận được. Hãy cùng điểm qua những cách thức khác nhau để hỏi đường sau:

Thứ sáu, 17/11/2017 - 07:30

Gặp Giáo sư trường Bách khoa 6 tháng xong Tiến sĩ, thông thạo 4 ngoại ngữ
Gặp Giáo sư trường Bách khoa 6 tháng xong Tiến sĩ, thông thạo 4 ngoại ngữ

(Dân trí) - “Giáo sư Thái Thanh Sơn là con người quá đặc biệt và có sức hấp dẫn lạ kỳ ngay cả với người mới quen” – đó là chia sẻ của PGS Đặng Văn Khải – Cựu sinh viên khóa 4, nguyên giảng viên Khoa Toán ứng dụng khi nhắc đến người thầy, người đồng nghiệp của mình.

Thứ sáu, 17/11/2017 - 06:55

Cô giáo mầm non xin thôi làm hiệu phó vì... nhớ học trò
Cô giáo mầm non xin thôi làm hiệu phó vì... nhớ học trò

(Dân trí) - Được đề bạt làm hiệu phó, nhưng chưa đầy 2 năm, cô Nguyễn Thị Phượng Hải (Trường Mầm non Hoa Ban, Đà Nẵng) đã xin từ chức về đứng lớp dạy học trò vì "buồn nhớ các con".

Thứ sáu, 17/11/2017 - 03:03

7 lý do để tôi chọn nghề giáo
7 lý do để tôi chọn nghề giáo

(Dân trí) - Với tôi, bản thân sẽ “tệ” hơn rất nhiều nếu tôi không làm nghề giáo. Nếu hỏi vì sao tôi chọn nghề giáo, đơn giản chỉ vì 7 lý do sau:

Thứ sáu, 17/11/2017 - 12:06

Bạc Liêu: Để xảy ra lạm thu, nhiều Hiệu trưởng bị… rút kinh nghiệm
Bạc Liêu: Để xảy ra lạm thu, nhiều Hiệu trưởng bị… rút kinh nghiệm

(Dân trí) - Liên quan đến tình trạng lạm thu vào đầu năm học 2017 - 2018, ngày 16/11, báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, nhiều Hiệu trưởng một số trường đã bị cơ quan quản lý kiểm điểm.

Thứ năm, 16/11/2017 - 11:30

Lội 6 con suối để “gieo chữ” cho học trò vùng biên
Lội 6 con suối để “gieo chữ” cho học trò vùng biên

(Dân trí) - Để các em không phải thất học, 3 cô giáo ở điểm trường Khe Nóng, xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã băng hàng chục km đường rừng, lội qua 6 con suối để “nuôi chữ” cho học trò nơi đây.

Thứ năm, 16/11/2017 - 04:58

Ăn nhầm bột thông hầm cầu, 3 trẻ mầm non nhập viện
Ăn nhầm bột thông hầm cầu, 3 trẻ mầm non nhập viện

(Dân trí) - Tưởng bột thông hầm cầu là bữa ăn phụ, 1 trẻ mầm non chia cho 2 bạn khác cùng ăn. Hậu quả cả 3 em đều phải nhập viện cấp cứu.

Thứ năm, 16/11/2017 - 01:09

Vụ cô giáo đánh con riêng của chồng nhập viện: Hành trình tìm bằng chứng của mẹ đẻ
Vụ cô giáo đánh con riêng của chồng nhập viện: Hành trình tìm bằng chứng của mẹ đẻ

(Dân trí) - Liên quan đến clip ghi lại vụ việc bé 5 tuổi bị mẹ kế là cô giáo mầm non đánh bầm tím, sau đó phải đi viện, sáng 16/11, PV Dân trí đã trao đổi với chị Nguyễn Thị Hồng Yến, mẹ đẻ cháu bé. Chị đã kể lại hành trình tìm bằng chứng đưa sự việc ra ánh sáng và sau đó đăng tải trên mạng.

Thứ năm, 16/11/2017 - 11:45

Bộ trưởng GD-ĐT hứa đồng hành, tăng lương cho giáo viên
Bộ trưởng GD-ĐT hứa đồng hành, tăng lương cho giáo viên

(Dân trí) - Cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ chia sẻ, nếu chỉ yêu cầu các thầy cô phải cố gắng lên, phải đổi mới đi mà điều kiện làm việc, chế độ lương bổng, điều kiện làm việc, thậm chí cả danh dự không được bảo vệ một cách chính đáng thì không được…

Thứ năm, 16/11/2017 - 11:44

Đáp án thử tài tinh mắt: Đố bạn phát hiện điểm khác nhau giữa hai bức tranh
Đáp án thử tài tinh mắt: Đố bạn phát hiện điểm khác nhau giữa hai bức tranh

(Dân trí) - Việc chú ý đến những chi tiết nhỏ rất hữu ích với bạn trong nhiều tình huống hàng ngày. Câu đố thử tài tinh mắt hôm qua đã thu hút đông đảo bạn đọc giải đố, qua đó cho thấy các bạn khá tinh tường trong quan sát, tuy nhiên vẫn bỏ qua những điểm rất nhỏ khác nhau ở các cặp tranh.

Thứ năm, 16/11/2017 - 10:55

Học bổng cô giáo Nhế: 13 năm nâng bước em đến trường
Học bổng cô giáo Nhế: 13 năm nâng bước em đến trường

Ngày 14/11/2017, Quỹ từ thiện Cô giáo Nhế cùng Tập đoàn Novaland đã trao tặng 180 suất học bổng học đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, và hỗ trợ quỹ khuyến học tại 8 trường thuộc tỉnh Đồng Tháp với tổng giá trị tài trợ là 440 triệu đồng. Đây là năm thứ 13 liên tiếp Quỹ từ thiện Cô giáo Nhế tổ chức trao học bổng.

Thứ năm, 16/11/2017 - 10:50

Ngậm ngùi nhìn thầy cô tá túc trong những căn phòng dột nát sau bão
Ngậm ngùi nhìn thầy cô tá túc trong những căn phòng dột nát sau bão

(Dân trí) - Đến thăm Trường tiểu học Kỳ Khang 1, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tròn 2 tháng sau cơn bão số 10 đi qua, nhìn cảnh thầy cô giáo tá túc, ở ghép trong những căn phòng nội trú chật chội, dột nát thật không khỏi chạnh lòng xót xa.

Thứ năm, 16/11/2017 - 08:54

ĐÁNG QUAN TÂM
Câu chuyện nước Mỹ (4): Muốn đến đích nhanh phải đi thật chậm!
Câu chuyện nước Mỹ (4): Muốn đến đích nhanh phải đi thật chậm!

(Dân trí) - Angela Duckworth, nhà tâm lý học, giáo sư tại ĐH Pennsylvania, đã chỉ ra rằng, thành công không đòi hỏi nơi ta một chỉ số IQ cao vời vợi, một chỉ số thông minh cảm xúc ấn tượng, một ngoại hình thật đẹp, và một sức khoẻ thể chất tuyệt vời. Theo cô, thành công cần ở ta một sự đam mê, kiên trì bền bỉ theo đuổi mục tiêu trong một thời gian dài. Tôi tin rằng, dù làm bất cứ việc gì, cứ đi từ từ rồi ta sẽ đến đích!

Thứ năm, 16/11/2017 - 07:27

Hiệu trưởng bị khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương vì triển khai nhiều khoản thu trái quy định
Hiệu trưởng bị khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương vì triển khai nhiều khoản thu trái quy định

(Dân trí) - Đầu năm học 2017 - 2018, trường Tiểu học Bắc Lương, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã đưa ra nhiều khoản thu trái quy định. Sau khi ngành chức năng tiến hành kiểm tra, làm rõ, UBND huyện Thọ Xuân đã có quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với hiệu trưởng nhà trường.

Thứ năm, 16/11/2017 - 07:20

Thầy giáo dạy Toán trường huyện đa tài
Thầy giáo dạy Toán trường huyện đa tài

(Dân trí) - Lâu nay, thầy Quách Phước - Tổ trưởng bộ môn toán trường THCS Thanh Bình (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) được đồng nghiệp và học trò biết đến là một giáo viên đa tài. Bởi nhiều năm qua, thầy Phước đạt nhiều giải thưởng cao trong giảng dạy mà còn đạt nhiều thành tích trong thể thao, văn nghệ…

Thứ năm, 16/11/2017 - 03:03

Tặng quà thầy cô đừng nghĩ chuyện đổi chác tình cảm, điểm số
Tặng quà thầy cô đừng nghĩ chuyện đổi chác tình cảm, điểm số

(Dân trí) - Câu chuyện tặng quà thầy cô nhân ngày 20/11 nên nhìn nhận một cách thoải mái nhất. Phụ huynh thực lòng cảm thấy quý mến thầy cô dạy con thì tặng quà để cảm ơn chứ không phải với mục đích thực dụng phía sau, là sự đổi chác mua bán tình cảm, điểm số...

Thứ năm, 16/11/2017 - 01:03

Phòng GD-ĐT huyện Sông Lô chi thường xuyên trên 4 tỷ đồng mỗi năm
Phòng GD-ĐT huyện Sông Lô chi thường xuyên trên 4 tỷ đồng mỗi năm

(Dân trí) - Phòng GD-ĐT huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) chỉ có 18 người nhưng bình quân mỗi năm sử dụng ngân sách để chi thường xuyên với số tiền lên tới 4-5 tỷ đồng; nhiều khoản duyệt chi mua văn phòng phẩm, sửa máy photocopy rất khó hiểu.

Thứ năm, 16/11/2017 - 12:30

Một cuốn sách, hai tên vị vua: Trần Nhân Tông hay Trần Thái Tông đúng?
Một cuốn sách, hai tên vị vua: Trần Nhân Tông hay Trần Thái Tông đúng?

(Dân trí) - Cùng một câu chuyện, một cuốn SGK tiếng Việt 4 (tập 1) nhưng có tên hai vị vua khác nhau. Một cuốn ghi vua Trần Nhân Tông, một cuốn ghi vua Trần Thái Tông. Vậy tên vị vua nào trong câu chuyện này đúng?

Thứ năm, 16/11/2017 - 12:28

Trường Đại học Nha Trang thiệt hại 25 tỷ đồng vì bão Damrey
Trường Đại học Nha Trang thiệt hại 25 tỷ đồng vì bão Damrey

(Dân trí) - Chiều 15/11, trường Đại học Nha Trang vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão Damrey (bão số 12). Theo nhà trường, ước tính thiệt hại do cơn bão gây ra khoảng 25 tỷ đồng.

Thứ năm, 16/11/2017 - 12:10

Hà Nội: Cô giáo mầm non đánh con riêng của chồng phải nhập viện
Hà Nội: Cô giáo mầm non đánh con riêng của chồng phải nhập viện

(Dân trí) - “Việc cô giáo mầm non đánh con riêng của chồng là có thật. Chúng tôi đã làm đầy đủ hồ sơ chuyển lên Công an quận để thụ lý giải quyết. Cô giáo D. cũng vừa hết thời hạn “cảnh cáo”, tạm đình chỉ công tác”, trên đây là xác nhận của ông Vũ Đình Thẳn - Chủ tịch UBND phường Minh Khai về vụ việc cô giáo Trường mầm non Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đánh con riêng 5 tuổi của chồng phải nhập viện.

Thứ tư, 15/11/2017 - 05:01

Người Việt Nam đầu tiên trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp
Người Việt Nam đầu tiên trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp

(Dân trí) - Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết, ngày 17/11 Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại (Académie des sciences d'Outre-Mer) của Cộng hòa Pháp sẽ làm lễ kết nạp thành viên chính thức cho PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện, Phó hiệu trưởng của trường.

Thứ tư, 15/11/2017 - 04:17

Người phụ nữ khuyết tật nhận giải thưởng Kova
Người phụ nữ khuyết tật nhận giải thưởng Kova

(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) sẽ nhận giải thưởng Kova vào tháng 12 tới đây.

Thứ tư, 15/11/2017 - 03:31

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương tuyển dụng gần 100 giáo viên Mầm non
Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương tuyển dụng gần 100 giáo viên Mầm non

(Dân trí) - Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký văn bản chấp thuận kế hoạch tuyển dụng giáo viên Mầm non huyện Cẩm Thủy. Theo kế hoạch này, huyện Cẩm Thủy được tuyển dụng gần 100 giáo viên Mầm non.

Thứ tư, 15/11/2017 - 12:31

Giáo viên nước ngoài thiếu nghiệp vụ mầm non
Giáo viên nước ngoài thiếu nghiệp vụ mầm non

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT đánh giá, nhiều giáo viên nước ngoài tham gia trong chương trình thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ, sư phạm mầm non.

Thứ tư, 15/11/2017 - 12:10