Hơn 300 chuyên gia trong và ngoài nước bàn về quản lý giáo dục thời 4.0

(Dân trí) - Đại biểu đến từ Mỹ, Italia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Philipin, Lào đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo "Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức ngày 15/11 tại Hà Nội.

Hội thảo hợp tác với chương trình ETEP do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, quy tụ hơn 90 bài viết công phu tâm huyết được đúc kết từ các công trình nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tiễn của các đại biểu trong, ngoài nước.

Nội dung các tham luận đề cập đến sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) tới giáo dục. Có thể nói, cuộc cách mạng này đã phần nào tạo ra bước đột phá thay đổi quan điểm cũng như hành động của các nhà quản lý giáo dục trước nền kinh tế tri thức và thời kỳ công nghệ số.

Hội thảo thu hút hơn 10 đoàn chuyên gia quốc tế và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự.
Hội thảo thu hút hơn 10 đoàn chuyên gia quốc tế và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự.

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục nhấn mạnh cơ hội và thách thức của ngành giáo dục nói chung, các cán bộ quản lý giáo dục nói riêng trước tác động của cuộc CMCN 4.0.

Trong thời đại 4.0, môi trường làm việc trong các cơ sở giáo dục đào tạo và toàn xã hội theo hướng công nghệ, số hóa với trí tuệ nhân tạo kéo theo sự thay đổi nguồn nhân lực xã hội và sự phân hóa cơ cấu ngành nghề đào tạo. Do đó, phương thức quản lý trong các cơ sở giáo dục buộc phải thay đổi.

GS.TS Phạm Quang Trung phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Giáo dục thời đại).
GS.TS Phạm Quang Trung phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Giáo dục thời đại).

"Sự tác động của cuộc CMCN 4.0 đã, đang và sẽ đặt lên vai các nhà giáo quản lý giáo dục hàng loạt thách thức mới và cơ hội mới. Điều này đòi hỏi nâng cao từ nhận thức đến tư duy của các nhà quản lý, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời cần phải được thay đổi từ nhận thức vai trò quản lý cùng với hình thành các nhóm năng lực để đáp ứng yêu cầu kết nối mới trên nền tảng kiến thức và công nghệ.

Với dân số gần 100 triệu người, đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Việt Nam chiếm 1,2 triệu người. Vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục là đặc biệt quan trọng. Họ là những đầu máy, quyết định hướng đi và tốc độ của cả hệ thống giáo dục. Vì vậy, phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam sao cho đủ sức, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là một bài toán lớn của Việt Nam", GS.TS Phạm Quang Trung nhấn mạnh.

Hội thảo khoa học tập trung thảo luận các nội dung chính gồm: Quan niệm về phát triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trước xu thế của cuộc CMCN 4.0; Cơ chế, chính sách và chủ trương của lãnh đạo các cấp trong việc đào tạo, bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lý của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục các bậc học nhằm hướng tới sự đổi mới giáo dục hiện nay gắn liền với xu hướng của thời đại; Phát triển các cơ sở giáo dục đại học đào tạo cán bộ quản lý giáo dục để hỗ trợ phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý...

Qua đó, nhằm tăng cường sự hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa các cơ sở giáo dục trên nền tảng quốc gia trong khu vực và thế giới; tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu giáo dục, nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo trong nước và quốc tế chia sẻ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cũng như kết quả nghiên cứu về chính sách, cơ chế, hình thức, phương pháp, điều kiện môi trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để phát triển năng lực nghề nghiệp đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục của Việt Nam và thế giới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Thành công của hội thảo không chỉ là những khuyến nghị cho các cấp quản lý giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục mà còn phát hiện thêm các vấn đề mới để tiếp tục đưa vào nghiên cứu nhằm phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong thời đại 4.0.

Lệ Thu