Thứ sáu, 02/08/2019 - 13:32

Sinh viên có thể nhận 205 triệu đồng theo chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh

Dân trí

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ký Nghị quyết ban hành chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long. Cùng với đó là sửa đổi, bổ sung một số điều trong chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long.

Theo Nghị quyết 187/2019/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ngoài các chính sách hỗ trợ, khuyến khích học tập theo quy định hiện hành của Nhà nước, sinh viên đại học thuộc các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Nuôi trồng thủy sản, được đào tạo theo hình thức chính quy tại Trường Đại học Hạ Long từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2027 - 2028 được hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập, tiền học phí, tiền ăn và chế độ thưởng theo kết quả học tập, rèn luyện được thực hiện trong từng học kỳ; thời gian hưởng bằng số tháng thực tế xét hưởng chính sách nhưng không quá 5 tháng/học kỳ; Chế độ thưởng cho sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc được thực hiện 1 lần khi cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Sinh viên có thể nhận 205 triệu đồng theo chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh - 1

Sinh viên theo học ở trường ĐH Hạ Long được hưởng nhiều ưu đãi từ UBND tỉnh Quảng Ninh. 

Cụ thể, sinh viên có điểm cao trúng tuyển vào ngành đang học được thưởng sau khi nhập học chính thức, bằng 7 lần mức lương cơ sở nếu có điểm tuyển sinh từ 19,0 đến dưới 21,0 (áp dụng riêng cho năm tuyển sinh 2019); bằng 10 lần mức lương cơ sở nếu có điểm tuyển sinh từ 21,0 đến dưới 24,0 điểm; bằng 15 lần mức lương cơ sở nếu có điểm tuyển sinh từ 24,0 đến dưới 27,0 điểm; bằng 20 lần mức lương cơ sở nếu có điểm tuyển sinh từ 27,0 điểm trở lên.

Sinh viên có điểm học tập và rèn luyện trong học kỳ đạt loại khá trở lên được xét hưởng hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập bằng 10% mức lương cơ sở/tháng và tiền đóng học phí hàng tháng bằng mức học phí phải nộp; tổng số sinh viên được hưởng hỗ trợ không quá 20% tổng số sinh viên từng ngành thuộc lĩnh vực đào tạo và từng năm trúng tuyển (từng ngành đào tạo trong từng khóa).

Sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm học phí được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương cơ sở/tháng; đối tượng này nếu có điểm học tập và rèn luyện trong học kỳ đạt loại khá trở lên thì được hỗ trợ bằng 80% mức lương cơ sở/tháng;

Sinh viên có khoảng cách từ nhà đến trường từ 15 km trở lên được bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá của nhà trường; trường hợp nhà trường không bố trí được chỗ ở, được hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 20% mức lương cơ sở/tháng.

Sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại giỏi được thưởng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng; đạt loại xuất sắc được thưởng bằng 150% mức lương cơ sở/tháng.

Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi được thưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở; đạt loại xuất sắc được thưởng bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, mức hưởng cao nhất (được tất cả các chế độ ở mức cao nhất) của 1 sinh viên trong 4 năm học là 205 triệu đồng; mức hưởng thấp nhất (được tất cả các chế độ ở mức tối thiểu) của 1 sinh viên trong 4 năm học là 127 triệu đồng. 

Bên cạnh chế độ thu hút sinh viên, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh “Về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020.

Theo đó, đối tượng thu hút về làm việc tại trường Đại học Hạ Long ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành, tiền hỗ trợ một lần (tuỳ theo chuyên ngành, học hàm, học vị và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, tiến sĩ tối đa được hỗ trợ 5,2 tỷ đồng, thạc sĩ tối đa được hỗ trợ 1,8 tỷ đồng) và một số chế độ ưu đãi khác thì còn được hỗ trợ hàng tháng kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, tiếp nhận cho đến khi đủ 36 tháng, theo mức sau: Người có học hàm giáo sư - tiến sĩ: Mỗi tháng hỗ trợ tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở; Người tốt nghiệp tiến sĩ: Mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 7 lần mức lương cơ sở; Người tốt nghiệp thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài: Mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 3 lần mức lương cơ sở.

Các đối tượng đã thu hút về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long trước khi có Nghị quyết này nếu chưa được hưởng đủ 36 tháng hỗ trợ hàng tháng thì tiếp tục được hưởng cho đến khi đủ 36 tháng theo mức trên.

Nguyễn Hùng

Mới nhất