Nhiều trường đại học thành lập Hội đồng trường để đối phó

Dân trí Đến nay, nhiều trường đại học công lập ở Việt Nam không thiết tha với mô hình Hội đồng trường, nếu có cũng rất hình thức, đối phó, nguyên nhân vì sao?
>>Hội đồng trường: “Tấm đệm giảm xung” cho trường đại học và hiệu trưởng
>>Tự chủ đại học: Lãnh đạo né va chạm, ngại tinh giản bộ máy
>>Tự chủ đại học: Các trường sẽ "thần chú" điều gì khi có cây "đũa thần"?

Để thực hiện tự chủ đại học, Hội đồng trường (HĐT) là một công cụ quan trọng, nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh và bền vững của một tổ chức dân chủ. Theo đó, quyết định chiến lược của một trường đại học được đưa ra bởi HĐT - những người đại diện cho chủ sở hữu. Đây là xu hướng tất yếu trong quá trình nâng cao quyền tự chủ, qua đó nâng cao chất lượng GDĐH đáp ứng nhu cầu xã hội.


Thành lập Hội đồng trường để phát huy tính dân chủ trong trường (ảnh: minh họa)

Thành lập Hội đồng trường để phát huy tính dân chủ trong trường (ảnh: minh họa)

Khó chào đón Hội đồng trường

Theo khảo sát về tự chủ đại học (khảo sát Hội đồng trường ở những trường đại học đang thực hiện tự chủ) của nhóm nghiên cứu trường ĐH Kinh tế quốc dân, hiện nay, 8/12 trường đã tự chủ trên 2 năm có Hội đồng trường (HĐT), chiếm tỷ lệ 66,7%. So với các trường chưa tự chủ và toàn hệ thống, tỷ lệ các trường đại học tự chủ có HĐT cao hơn rất nhiều (tỷ lệ cho các nhóm trường chưa tự chủ là 32,1% và tổng thể các trường ĐH tại Việt Nam chỉ là 36,2% cơ sở có HĐT).

Thực tế này xuất phát từ nhận thức của các trường đại học tự chủ về sự cần thiết phải có HĐT để phê chuẩn các chủ trương chính sách lớn thay cho việc báo cáo và xin chấp thuận của cơ quan chủ quản như trước tự chủ. Với các trường đại học đã tự chủ và có HĐT, các chủ trương lớn thường được thông qua nhanh hơn và triển khai hiệu quả hơn do nhà trường chủ động được quá trình xây dựng và thông qua các chủ trương lớn.

Tuy vậy, vẫn còn 4/12 trường được trao tự chủ nhưng chưa thành lập được HĐT. Việc chậm thành lập HĐT ở phần lớn các trường tự chủ hoặc có những trường vẫn chưa thành lập được Hội đồng trường xuất phát từ những nguyên nhân là do khung pháp lý về thành lập và hoạt động của HĐT đã có nhưng chưa thực sự đầy đủ và rõ ràng để tiến hành các hoạt động, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới hoạt động của trường theo hướng tự chủ.

Bên cạnh đó, thiếu một chế tài đủ mạnh đối với trường đại học tự chủ nhưng không thành lập HĐT; Do các mô hình HĐT hoạt động hiệu quả ở Việt Nam còn khá ít, các trường không có điều kiện để kế thừa, học hỏi lẫn nhau; nhân sự Chủ tịch HĐT và các thành viên HĐT cũng là một trở ngại khi nhiều trường không dễ dàng tìm được nhân sự làm Chủ tịch HĐT thích hợp.

So với các thực thể có quyền quyết định đến chiến lược, chủ trương lớn khác bao gồm cơ quan chủ quản và Đảng ủy, HĐT sinh sau nhưng lại có thẩm quyền tương tự như những bộ chủ quản hay Đảng ủy. Vì vậy, ở một mức độ nhất định, HĐT không phải lúc nào cũng được chào đón khi chưa có cơ chế phân định rõ ràng thẩm quyền của những cơ quan này.

Về hoạt động của Hội đồng trường, vẫn còn không ít trường chưa nhận thức đúng và đủ vai trò, chức năng của HĐT. Bên cạnh đó thiếu hướng dẫn cũng như các quy định liên quan tới HĐT cũng là một nguyên nhân dẫn đến vai trò mờ nhạt của HĐT.

Một số trường thì Chủ tịch HĐT là trưởng một đơn vị trong trường, là cấp dưới của Hiệu trưởng nên khả năng điều hành cuộc họp với thành viên là BGH thường hạn chế. Vai trò của Chủ tịch HĐT do đó thường bị lu mờ hoặc bị lấn át.

Ngoài ra, việc HĐT không có bộ máy giúp việc độc lập, không sử dụng tư vấn ngoài do đó thông tin để HĐT ra quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn thông tin do BGH cung cấp. Điều này cũng làm giảm hiệu quả hoạt động của HĐT.

Mờ nhạt trong hoạt động

Nhóm nghiên cứu cho biết, vai trò giám sát của HĐT rất mờ nhạt. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là do phần lớn là thành viên HĐT là trưởng đơn vị cấp dưới trực tiếp của Hiệu trưởng nên bị xung đột lợi ích khi thực hiện vai trò giám sát.

Những thành viên HĐT này có xu hướng bảo vệ lợi ích của mình trong vai trò là Trưởng đơn vị thuộc trường (cấp dưới của Hiệu trưởng) hơn là ở vai trò thành viên HĐT. Đối với thành viên bên ngoài trường, việc có ít thông tin, hiểu biết về trường và nhiều trường hợp có quá ít thời gian cho hoạt động của HĐT nên việc tham gia hoạt động giám sát là rất hạn chế.

Ngoài ra, một số HĐT có đại diện cơ quan chủ quản không phải là người theo dõi hay phụ trách cơ sở/mảng giáo dục nên chưa hiểu rõ về trường, chưa có mối quan tâm thực sự hoặc không bố trí được thời gian cho hoạt động của HĐT, thậm chí ít tham gia các cuộc họp. Do đó, vai trò giám sát của cơ quan chủ quản cũng không thực sự rõ nét.

Quyền hạn bị "vô hiệu quá"

Nhóm nghiên cứu trường ĐH Kinh tế quốc dân đã chỉ ra những bất cập của Hội đồng trường hiện nay, cụ thể:

Sự thiếu đầy đủ và chưa rõ ràng trong cơ chế chính sách. Mặc dù đã có những quy định về thành lập và hoạt động của HĐT, nhưng, các quy định còn chưa thực sự rõ ràng, ăn khớp và bổ sung lẫn nhau.

Điều đó có thể đẩy Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐT tới những mâu thuẫn về quyền lực hoặc HĐT bị vô hiệu hóa về quyền hạn. Hơn thế nữa, việc thể hiện của các văn bản cũng làm ảnh hưởng tới “vị thế” của HĐT khi luôn lấy chuẩn của BGH và Hiệu trưởng để gắn cho HĐT và Chủ tịch HĐT.

HĐT còn chưa được gắn với trách nhiệm giải trình và báo cáo, mọi mối liên hệ đến nhà trường đều thông qua BGH.

Thậm chí, Bộ GD&ĐT còn chưa phân công cụ thể một đơn vị/đầu mốitheo dõi và phát triển hoạt động của các HĐT.

Chủ tịch HĐT không được mời tham dự các hội nghị tổng kết năm học, không được tạo môi trường để trao đổi kinh nghiệm và nắm bắt thông tin về các hoạt động giáo dục đại học...

Mối quan hệ giữa Đảng uỷ và HĐT, thậm chí là với BGH chưa rõ ràng, chưa được phân định trong mối quan hệ giữa ba tổ chức trên.

Mô hình quản trị đại học của Việt Nam hiện nay đang tồn tại song song HĐT và Đảng ủy cùng định hướng và giám sát toàn bộ hoạt động của trường. HĐT được giao quyền lực rất lớn, nhưng không có quyền bầu và miễn nhiệm Hiệu trưởng (đây là quyền của cơ quan chủ quản). Vì vậy, Hiệu trưởng không phải chịu trách nhiệm trước HĐT.

Bên cạnh đó, Đảng ủy trường là cơ quan lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các hoạt động của trường và chưa có quy định về mối quan hệ cụ thể với HĐT.

Hội đồng trường chỉ là hình thức

Sự khác biệt rõ ràng của Việt Nam so với các trường đại học thế giới là mối quan hệ giữa Đảng ủy – HĐT. Ở các trường đại học trên thế giới, hoạt động của trường đại học hầu như không gắn với tổ chức đảng. Cả HĐT và Đảng ủy đều quyết nghị những vấn đề chiến lược về sự phát triển của nhà trường, vì vậy cần phân định rõ những phạm vi quyết nghị để tránh chồng chéo.

Hiện nay, thông thường đa số các chủ trương đều phải thông qua cả ba cấp Ban giám hiệu, Đảng ủy, HĐT. HĐT có vai trò quản trị và hoạch định chiến lược nhưng chưa thể đảm bảo tính Quyết định một phần vì lý do trên, do đó, HĐT chỉ là hình thức.

Các cơ quan chủ quản cũng chưa quyết liệt trong việc thành lập HĐT. Có ý kiến cho rằng, các cơ quan chủ quản cũng chưa muốn “buông” các trường đại học, vẫn muốn “quản”, vì thế việc vừa có HĐT, vừa có cơ quan chủ quản là không cần thiết.

Việc xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản và thực hiện đầy đủ quyền tự chủ vẫn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, Hiệu trưởng các trường đại học không muốn chia sẻ quyền lực. Hoặc trong nhiều trường hợp, Hiệu trưởng lúng túng khi vừa là thành viên HĐT, vừa là Bí thư Đảng bộ; Chủ tịch HĐT lúng túng khi thực hiện chức năng tổ chức quản trị và đại diện sở hữu của nhà trường.

Đặc biệt, tiêu chuẩn tham gia HĐT với những quy định chưa đủ cụ thể rõ ràng, đôi khi cứng nhắc làm ảnh hưởng tới khả năng lựa chọn các thành viên HĐT.

Theo nhóm nghiên cứu, hoạt động của Hội đồng trường còn mang tính hình thức vì chưa có hướng dẫn cụ thể. Dường như tổ chức này đang đứng ngoài chưa thực hiện được hết chức năng quy định quá trình quản lý. Sự tham gia của HĐT vào một số hoạt động còn hạn chế, chưa thực hiện tốt vai trò giới thiệu nhân sự hoặc yêu cầu Hiệu trưởng giải trình.

Đặc biệt, nguồn kinh phí cho hoạt động của HĐT phục thuộc vào kinh phí của Nhà trường do Hiệu trưởng quyết định. Việc nhà trường chưa phân bổ kinh phí ổn định, trong khi thành viên trong trường tham gia HĐT lại kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của mình dưới quyền của Hiệu trưởng, ăn lương do Hiệu trưởng chi trả.

Nhóm nghiên cứu kết luận, vì các lý do trên, cho đến nay, nhiều trường đại học công lập ở Việt Nam không thiết tha với mô hình HĐT, nếu có cũng rất hình thức, đối phó.

Hoạt động của HĐT vẫn còn có những lúng túng, thiếu cụ thể trong chức năng nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các quyết nghị.

Chính vì vậy, các đánh giá chung hiện nay đều cho rằng HĐT tồn tại khá hình thức, hoạt động chưa tương xứng, không có mô hình cụ thể, chủ yếu là các trường thực hiện một cách tự phát. Đặc biệt, so với HĐT của các trường đại học trên thế giới, hoạt động của HĐT Việt Nam còn thiếu mạnh mẽ và chưa phát huy được tính dân chủ trong nhà trường.

Nhật Hồng

MỚI NHẤT
Đại biểu Quốc hội “truy” Bộ trưởng GD-ĐT số tiền lãng phí
Đại biểu Quốc hội “truy” Bộ trưởng GD-ĐT số tiền lãng phí

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ báo cáo, triển khai đề án xây dựng chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới trong 3 năm qua, Bộ làm bao nhiêu sản phẩm, chi phí hết bao nhiêu tiền, hiện còn bao nhiêu tiền, lùi hạn thực hiện có gây lãng phí. Bộ trưởng thông tin, đến nay mới tiêu hết 50 tỷ đồng…

Thứ sáu, 03/11/2017 - 05:43

Thủ tướng: Dồn lực tập trung phát triển 3 đại học lớn
Thủ tướng: Dồn lực tập trung phát triển 3 đại học lớn

(Dân trí) - Chiều 2/11, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ có cuộc làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội, ĐHQG TPHCM, Đại học Đà Nẵng.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 03:05

Cô giáo 9X với nhiều giải thưởng ấn tượng
Cô giáo 9X với nhiều giải thưởng ấn tượng

(Dân trí) - Chủ nhân của ý tưởng về “hũ kẹo yêu thương” nhân niềm vui, san nỗi buồn đang được nhiều giáo viên áp dụng là một cô giáo 9X với nhiều giải thưởng ấn tượng, trong đó có giải Nhất tại Chung kết hội thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 01:02

“Choáng” với dự kiến thu hàng chục khoản của nhà trường
“Choáng” với dự kiến thu hàng chục khoản của nhà trường

(Dân trí) - Nhìn vào danh sách thông báo dự kiến về các khoản thu đầu năm học của trường Tiểu học Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa), người xem không khỏi cảm thấy “choáng” bởi số lượng khoản thu, danh mục cũng như mức thu mà đơn vị này đưa ra trong năm học 2017 - 2018.

Thứ sáu, 03/11/2017 - 12:05

Nguyên Đại sứ Mỹ Ted Osius làm Phó Chủ tịch ĐH Fulbright Việt Nam
Nguyên Đại sứ Mỹ Ted Osius làm Phó Chủ tịch ĐH Fulbright Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 2/11, đại diện trường ĐH Fulbright Việt Nam xác nhận trường vừa bổ nhiệm ông Ted Osius, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, giữ trọng trách Phó Chủ tịch của ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) từ tháng 1/2018.

Thứ năm, 02/11/2017 - 04:43

Chấm dứt lợi dụng Hội phụ huynh để thu sai quy định
Chấm dứt lợi dụng Hội phụ huynh để thu sai quy định

(Dân trí) - Trước những bức xúc của dư luận về tình trạng lạm thu, nhất là thông qua Ban đại diện Cha mẹ học sinh (BĐD CMHS), Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành trong cả nước về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu.

Thứ năm, 02/11/2017 - 04:19

Chậm toàn diện, chương trình giáo dục phổ thông mới phải lùi hạn
Chậm toàn diện, chương trình giáo dục phổ thông mới phải lùi hạn

(Dân trí) - Chiều 2/11, Quốc hội xem xét, thảo luận về việc Chính phủ xin điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Cơ quan thẩm tra tờ trình của Chính phủ chỉ rõ, Bộ GT-ĐT đã chậm ở cả khâu ban hành chương trình mới, thẩm định, thực nghiệm sách giáo khoa và đặc biệt chậm trễ trong việc chuẩn bị giáo viên, cơ sở vật chất…

Thứ năm, 02/11/2017 - 03:40

Hàng trăm sinh viên có nguy cơ bị đuổi học vì điểm kém
Hàng trăm sinh viên có nguy cơ bị đuổi học vì điểm kém

(Dân trí) - Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố danh sách sinh viên chính quy và văn bằng hai dự kiến bị cảnh cáo học vụ, đình chỉ học một năm hoặc buộc thôi học với số lượng lên trên 200 sinh viên vì có kết quả học tập yếu kém.

Thứ năm, 02/11/2017 - 03:19

Trường mầm non “thấp thỏm” với những phòng học sắp sập
Trường mầm non “thấp thỏm” với những phòng học sắp sập

(Dân trí) - Trường Mầm non Hương Phong tại thôn Vân Quật Thượng (xã Hương Phong, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) với quy mô 5 phòng học thì có 2 phòng học hư hỏng nặng, cả trường lo sợ trước nguy cơ sập đổ.

Thứ năm, 02/11/2017 - 12:34

Trường yêu cầu học sinh không nói tục khi sử dụng Facebook
Trường yêu cầu học sinh không nói tục khi sử dụng Facebook

(Dân trí) - Nhằm mục đích giáo dục kỹ năng sống, tạo môi trường văn hóa lành mạnh đối với học sinh khi sử dụng mạng xã hội, từ đầu năm học 2017 - 2018, trường THPT Đông Sơn 2 (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) đã giao cho Đoàn thanh niên nhà trường triển khai những yêu cầu đối với học sinh khi sử dụng Facebook.

Thứ năm, 02/11/2017 - 10:58

Quảng Ninh: Yêu cầu trường mầm non dừng ngay việc thu phí phụ huynh nộp học phí muộn
Quảng Ninh: Yêu cầu trường mầm non dừng ngay việc thu phí phụ huynh nộp học phí muộn

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí lúc sáng nay (2/11), ông Phạm Hồng Anh, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng sau khi vào cuộc kiểm tra đã yêu cầu trường Mầm non Hoa Lan dừng ngay việc thực hiện thu phí nộp muộn học phí trường đã ban hành trước đó.

Thứ năm, 02/11/2017 - 09:40

Chi phí dự kiến của ĐH Fulbright Việt Nam là 415 triệu đồng/năm từ năm thứ 2
Chi phí dự kiến của ĐH Fulbright Việt Nam là 415 triệu đồng/năm từ năm thứ 2

(Dân trí) - Trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) vừa công bố nhận hồ sơ ứng tuyển “Năm học đồng kiến tạo”, dự kiến bắt đầu vào mùa thu năm 2018. Đây là khóa cử nhân đầu tiên bắt đầu học từ năm 2019. Trong năm đầu, sinh viên được học bổng toàn phần bao gồm học phí và tiền ăn ở.

Thứ năm, 02/11/2017 - 09:25

ĐÁNG QUAN TÂM
Đã giải quyết cho hàng chục giáo viên xin chuyển trường đầu năm học
Đã giải quyết cho hàng chục giáo viên xin chuyển trường đầu năm học

(Dân trí) - Liên quan đến việc hơn 60 giáo viên công tác tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mường Lát (Thanh Hóa) có đơn xin chuyển trường đầu năm học 2017 - 2018, đến thời điểm này, đã có 35 trường hợp giáo viên được giải quyết đơn.

Thứ năm, 02/11/2017 - 08:38

Trắc nghiệm: Từ mới tiếng Anh mỗi ngày với mùa thu
Trắc nghiệm: Từ mới tiếng Anh mỗi ngày với mùa thu

(Dân trí) - Mùa thu trong tiếng Anh còn được gọi là Fall (noun) và hay được người Mỹ sử dụng. Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa Fall (noun): mùa thu và Fall (verb): rơi, ngã.

Thứ năm, 02/11/2017 - 07:27

Làm thế nào để có thời gian cho con?
Làm thế nào để có thời gian cho con?

(Dân trí) - Ai cũng biết rằng bố mẹ cần phải quan tâm đến con, nhưng hễ mở miệng ra thì ai cũng viện lý do “không có thời gian”. Trong một ngày, chúng ta ai cũng có đủ 24 tiếng đồng hồ, điểm khác nhau là sự phân bổ thời gian để dành cho những điều quan trọng nhất.

Thứ năm, 02/11/2017 - 12:28

Kiến nghị lùi 2 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới
Kiến nghị lùi 2 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

(Dân trí) - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội vừa có báo cáo số 893 thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88 của Quốc hội. Theo đó, các thành viên Ủy ban đều đồng ý với việc lùi thời gian và thay đổi phương thức triển khai.

Thứ năm, 02/11/2017 - 12:20

Khi nào học sinh sẽ làm bài thi THPT quốc gia trên máy tính?
Khi nào học sinh sẽ làm bài thi THPT quốc gia trên máy tính?

(Dân trí) - Báo cáo mới nhất của Bộ GD-ĐT gửi tới các đại biểu Quốc hội nêu thông tin, tới năm 2021, các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia sẽ làm bài thi trên máy tính.

Thứ năm, 02/11/2017 - 12:05

Mẹ cháu bé 5 tuổi "tố"cô giáo đánh gãy ngón tay con mình ở trường mầm non
Mẹ cháu bé 5 tuổi "tố"cô giáo đánh gãy ngón tay con mình ở trường mầm non

(Dân trí) - Gia đình cháu Nguyễn Duy Long (5 tuổi, trú xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) tố cáo cô giáo đánh cháu gãy ngón tay trên lớp học.

Thứ tư, 01/11/2017 - 07:10

Hải Phòng: Yêu cầu trường trả lại 700 triệu đồng lạm thu cho phụ huynh
Hải Phòng: Yêu cầu trường trả lại 700 triệu đồng lạm thu cho phụ huynh

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc phụ huynh tố trường Tiểu học xã Tân Dân thu sai qui định, lạm thu hơn 700 triệu đồng, UBND huyện An Lão (Hải Phòng) vừa có văn bản yêu cầu trường này phải trả lại khoản tiền trên cho phụ huynh.

Thứ tư, 01/11/2017 - 05:20

TPHCM: Hàng trăm học sinh bị đề nghị kỷ luật vì vi phạm an toàn giao thông
TPHCM: Hàng trăm học sinh bị đề nghị kỷ luật vì vi phạm an toàn giao thông

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM vừa gửi danh sách hơn 200 học sinh để đề nghị các đơn vị xử lý kỷ luật vì vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ trong tháng 8 và tháng 9/2017.

Thứ tư, 01/11/2017 - 03:47

Mặt tích cực của bản kiểm điểm học sinh cấp 1
Mặt tích cực của bản kiểm điểm học sinh cấp 1

(Dân trí) - Con tôi đang học lớp 5. Suốt mấy năm đi học, con luôn được các cô chủ nhiệm lớp nhớ mặt, nhớ tên. Ngay từ lớp 1, cô giáo mỗi tháng gửi sổ liên lạc về thông báo tình hình học tập của con, tôi đều buồn rầu vì cô phê bình con rất nghịch, hay nói chuyện gây mất trật tự trong giờ học.

Thứ tư, 01/11/2017 - 02:10

Hà Nội: Cấm lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để áp đặt “tiền trường”
Hà Nội: Cấm lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để áp đặt “tiền trường”

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 5462/UBND- KGVX về việc tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm.

Thứ tư, 01/11/2017 - 11:24

Quảng Bình: Tái khởi động công trình nhà bán trú “đắp chiếu” 7 năm
Quảng Bình: Tái khởi động công trình nhà bán trú “đắp chiếu” 7 năm

(Dân trí) - Sau một thời gian dài bị “đắp chiếu”, công trình khu nhà bán trú của Trường Tiểu học - THCS Dân Hóa thuộc xã Dân Hóa (huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình) đã thi công trở lại. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8/2018.

Thứ tư, 01/11/2017 - 11:02

Thú vị ý tưởng “hũ kẹo yêu thương”
Thú vị ý tưởng “hũ kẹo yêu thương”

(Dân trí) - Nếu em nhận ra hôm nay thầy/cô có điều gì đó không vui, mệt mỏi, em sẽ mời thầy cô một viên kẹo mong thầy cô bớt mệt mỏi và vui vẻ hơn.

Thứ tư, 01/11/2017 - 10:20