Học Tiếng Anh mỗi ngày: Liên từ trong Tiếng Anh - dùng sao cho đúng? (Phần 2)

Dân trí Trong Tiếng Anh có 3 loại liên từ: Liên từ kết hợp, Liên từ tương quan và Liên từ phụ thuộc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại Liên từ Phụ thuộc và cách sử dụng chúng trong câu sao cho hợp lý và chuẩn ngữ pháp nhé.
>>Học tiếng Anh mỗi ngày: Liên từ trong tiếng Anh - dùng sao cho đúng?

Học Tiếng Anh mỗi ngày: Liên từ trong Tiếng Anh - Dùng sao cho đúng? (Phần 1 xem TẠI ĐÂY )

Học Tiếng Anh mỗi ngày: Liên từ trong Tiếng Anh - dùng sao cho đúng? (Phần 2) - 1
Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về 2 loại Liên từ tiếng Anh, bao gồm:
  • Liên từ Kết hợp: dùng để nối những từ, cụm từ, nhóm từ cùng loại hoặc những mệnh đề cùng chức năng
  • Liên từ Tương quan: sử dụng theo cặp để liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp

Vậy Liên từ Phụ thuộc có gì khác với 2 loại trên?

Liên từ phụ thuộc được dùng để nối các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau, nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu. Liên từ phụ thuộc được chia thành 7 nhóm nhỏ như sau.

Chỉ thời gian

Liên từ

Cách dùng

Ví dụ

after

Diễn tả một hành động xảy ra sau hành động khác: sau khi

After the train left, we went home.

Sau khi tàu rời đi, chúng tôi về nhà.

as

Diễn tả hai hành động cùng xảy ra: trong khi

I saw him hand in hand with a beautiful girl as I was walking downtown. 

Tôi thấy anh ấy đang tay trong tay với một cô gái xinh đẹp trong lúc tôi đang đi bộ xuống phố.

as soon as

Chỉ một hành động xảy ra liền ngay sau 1 hành động khác: ngay khi mà

As soon as the teacher arrived, they started their lesson.

Ngay khi giáo viên tới, lớp bắt đầu học.

before

Diễn tả thời gian, một hành động xảy ra trước một hành động khác

Come and visit me before you leave.

Hãy tới thăm tôi trước khi cậu đi nhé.

just as

Diễn tả hành động xảy ra gần như cùng thời điểm: vừa lúc

The clock struck six just as I arrived.

Đồng hồ điểm 6h vừa đúng lúc tôi tới.

once

Nói về 1 thời điểm mà ở đó 1 hành động đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra: 

một khi

Once you learn the basic rules, it’s easy to play. 

Một khi cậu học các quy tắc cơ bản, trò này sẽ rất dễ chơi.

since

Diễn tả mối quan hệ thời gian giữa hiện tại và quá khứ

I have been here since the sun rose.

Tôi đã ở đây từ lúc mặt trời mọc.

until/till

Chỉ hành động không xảy ra cho đến 1 thời điểm ở quá khứ hoặc tương lai: cho đến khi

We stayed up talking till the sun came up.

Chúng tôi thức để trò chuyện cho đến khi mặt trời mọc.

when

Liên kết 2 hành động có mối quan hệ với thời gian: khi

When she cries, I just can’t think. 

Khi cô ấy khóc, tôi không nghĩ được gì cả.

while

Chỉ các hành động diễn ra cùng 

một lúc 

I was washing the dishes while my sister was cleaning the floor.

Tôi rửa bát trong lúc em gái tôi lau nhà.

Chỉ lý do

Liên từ

Cách dùng

Ví dụ

as/since/ because

Khi người nghe, người đọc đã biết lý do của sự việc (thường ở đầu câu): bởi vì

As he is my friend, I will help him.

Vì anh ấy là bạn tôi, nên tôi sẽ giúp anh ấy.

in that

Giải thích và giới hạn lý do: lý do là

I was fortunate in that I had friends.

Tôi thật may mắn vì tôi có nhiều bạn.

now that

Nguyên nhân được nêu ra đang diễn ra hoặc vừa mới diễn ra

Now that the kids have left home, we've got a lot of extra space. 

Giờ đây khi bọn trẻ đã chuyển đi, chúng tôi thấy nhà cửa rất rộng rãi.

seeing that

Đưa ra nguyên nhân của một sự việc

There's not much we can do, seeing that they've already made their decision.

Chúng ta không thể làm gì thêm nữa, vì học vốn đã có quyết định rồi.

so

Nêu ra kết quả của một hành động: vì thế, cho nên

I hadn’t done my homework, so I didn’t understand the lesson.

Tôi đã không làm bài tập, cho nên tôi không hiểu bài học này.

- therefore

- thus

Nêu kết quả của một hành động

I hadn’t done my homework. Therefore, I didn’t understand the lesson.

Tôi đã không làm bài tập. Thế nên tôi không hiểu bài học này,

Chỉ mục đích

Liên từ

Cách dùng

Ví dụ

so that/

in order that

Nêu mục đích hoặc kết quả của hành động có dự tính: để

We left early so that we wouldn’t be caught in the traffic jam.

Chúng tôi đi từ rất sớm, như vậy để chúng tôi sẽ không gặp tắc đường.

so

Nêu mục đích: để

I am saving money so I can buy a bicycle.

Tôi đang tiết kiệm tiền để mua xe đạp.

for fear that

Chỉ mục đích phủ định: e rằng, 

sợ rằng

We spoke in whispers for fear that 

we might wake the baby. 

Chúng tôi thầm thì vì sợ rằng chúng tôi có thể làm em bé thức giấc.

Chỉ sự tương phản

Liên từ

Cách dùng

Ví dụ

although/

though/

even though

Biểu thị 2 hành động trái ngược nhau: mặc dù

Although she was tired, she couldn’t sleep.

Dù cô ấy rất mệt, nhưng cô ấy không ngủ được.

however

Diễn tả 2 ý đối lập nhau trong 1 câu

I don’t like him. However I agree that he is a good manager.  

Tôi không thích anh ta. Dù vậy, tôi phải thừa nhận rằng anh ta là một quản lý tốt.

while/whereas

Nói sự trái ngược giữa 2 mệnh đề:

trong khi

The rich may be lonely while the poor can be happy.

Người giàu có thể cảm thấy cô đơn, trong khi người nghèo lại thấy hạnh phúc.

Chỉ điều kiện

Liên từ

Cách dùng

Ví dụ

as long as

so long as

Diễn tả điều kiện: với điều kiện là, miễn là

As long as we cooperate, we can finish the work easily. 

Miễn là chúng ta hợp tác, chúng ta có thể hoàn thành công việc dễ dàng.

even if

Diễn tả 1 sự việc có khả năng xảy ra (nhấn mạnh hơn “if”): kể cả khi

Even if the sky is falling down, you’ll be my friend. 

Kể cả trời có sập, cậu cũng vẫn là bạn tới.

if

Nêu lên giả thiết về 1 sự việc có thể (không) xảy ra: nếu

If she is here, we will tell the truth.

Nếu cô ấy ở đây, chúng tôi sẽ nói cho cô ấy sự thật.

unless

Dùng để thay thế cho “if not” trong mệnh đề phụ: trừ khi, nếu không

Unless he helped us, we could not succeed.

Nếu không có anh ấy giúp, chúng ta đã không thể thành công.

providing/

provided (that)

Dùng với thì hiện tại để diễn tả ý tương lai: miễn là, với điều kiện là

Providing you are careful, all will be well. 

Miễn là bạn cẩn thận, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

or else

otherwise

Thay thế cho “if not”, đứng trước mệnh đề chính: nếu không thì

He got a good salary, otherwise he wouldn’t work longer. 

Anh ấy có mức lương khá tốt, nếu không thì anh ấy đã không làm lâu đến thế.

in the even that

Diễn tả giả định về 1 hành động có thể xảy ra trong tương lai: trong trường hợp, phòng khi

Sue will inherit the money in the event that her parents die

Cô ấy sẽ được thừa kế số tiền trong trường hợp bố mẹ cô ấy mất.

(just) in case

Diễn tả giả định về một hành động có thể xảy ra trong tương lai: trong trường hợp, phòng khi, nếu như, nhỡ ra

In case it’s rain, take an umbrella.

Phòng khi trời mưa, nhớ cầm ô theo nhé.

suppose/

supposing(that)

Dùng để thay thế cho “if” trong mệnh đề phụ: giả sử

Supposing it rains, what will you do?

Giả sử trời mưa, lúc ấy bạn sẽ làm gì?

Chỉ cách thức

Liên từ

Cách dùng

Ví dụ

as

Đứng trước 1 mệnh đề để diễn tả hành động xảy ra theo 1 cách nào đó: như là

Why didn’t you take the bus as I told you?

Sao cậu không đi xe bus như tớ đã bảo?

as if/as though

- Diễn tả sự việc có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai:

S + Verb + as if/as though + S + Verb (hiện tại đơn)

- Diễn tả sự việc không có thật hoặc trái với thực tế

S + Verb + as if/as though + S + Verb (Quá khứ đơn) hoặc were. 

- Diễn tả sự việc trái với thực tế trong quá khứ:

S + P1 + as if/as though + S + had + Verb (Phân từ Quá khứ)

She talks as if she knows everything.

Cô ấy nói như thể cô ấy biết tất cả mọi thứ.

He looks as if he knew the answers

Anh ấy nhìn như thể anh ấy biết câu trả lời.

She felt as if all her worries had gone.

Cô ấy cảm thấy như thể mọi ưu phiền đã tan biến.

Chỉ sự so sánh

Liên từ

Cách dùng

Ví dụ

as

Diễn tả sự so sánh: như là, 

đúng như

He looks as ill as he sounded on the phone.

Trông anh ấy ốm yếu đúng như giọng anh ấy nói lúc trên điện thoại.

than

Diễn tả sự so sánh hơn và kém

I received less money than the others did. 

Tôi nhận được ít tiền hơn mọi người

Nguồn: JOLO English tổng hợp

MỚI NHẤT
Hơn 100 học sinh vô gia cư tốt nghiệp trung học phổ thông ở New York
Hơn 100 học sinh vô gia cư tốt nghiệp trung học phổ thông ở New York

(Dân trí) - Người ta ước tính rằng hơn 15.000 trẻ em trong độ tuổi đến trường phải ngủ trong những nơi trú ngụ dành cho người vô gia cư ở thành phố New York hàng đêm.

Thứ ba, 24/09/2019 - 06:00

Sách công nghệ bị loại từ vòng 1: Trung tâm của GS Hồ Ngọc Đại gửi kiến nghị đến Thủ tướng
Sách công nghệ bị loại từ vòng 1: Trung tâm của GS Hồ Ngọc Đại gửi kiến nghị đến Thủ tướng

(Dân trí) - Trung tâm Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hội đồng thẩm định loại bộ sách giáo khoa công nghệ môn Toán và Tiếng Việt ngay từ vòng 1.

Thứ hai, 23/09/2019 - 08:42

Giáo dục đại học Việt Nam 10 năm tới: Chỉ nên để tối đa 150 đại học
Giáo dục đại học Việt Nam 10 năm tới: Chỉ nên để tối đa 150 đại học

(Dân trí) - “Tỷ lệ sinh đã giảm gần 1 nửa trong 20 năm qua và người trẻ ra nước ngoài lập nghiệp ngày càng nhiều. Việc sáp nhập các trường đại học là lời giải tốt nhất mà các nhà quản lý phải tính để có một hệ thống đại học mạnh trong vòng 10 năm tới. Chỉ nên để tối đa 150 đại học trên toàn quốc”.

Thứ hai, 23/09/2019 - 07:04

Trường ĐH Hoa Sen công bố 3 chương trình đào tạo chất lượng cao đầu tiên
Trường ĐH Hoa Sen công bố 3 chương trình đào tạo chất lượng cao đầu tiên

(Dân trí) - Trường ĐH Hoa Sen vừa chính thức triển khai chương trình đào tạo hệ chính quy chất lượng cao với ba chương trình đầu tiên gồm Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng và Quản trị khách sạn từ tháng 10/2019. Yêu cầu đầu vào là sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0

Thứ hai, 23/09/2019 - 04:01

Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Thay quản lý cơ sở
Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Thay quản lý cơ sở

(Dân trí) - Quản lý cơ sở của Trường quốc tế Việt Úc cơ sở Sala (quận 2, TPHCM) đã được thay thế sau khi để xảy ra sự việc bữa ăn "nhìn muốn khóc" làm phụ huynh bức xúc.

Thứ hai, 23/09/2019 - 01:38

Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Phụ huynh đề nghị thành lập Hội phụ huynh
Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Phụ huynh đề nghị thành lập Hội phụ huynh

(Dân trí) - Phụ huynh Trường quốc tế Việt Úc cơ sở Sala, quận 2, TPHCM - nơi vừa xảy ra sự việc bữa ăn "nhìn muốn khóc" - kiến nghị nhà trường phải thành lập Hội đồng phụ huynh theo đúng quy định.

Thứ hai, 23/09/2019 - 12:16

Tiến hành thanh tra nhiều vấn đề “nóng” của giáo dục
Tiến hành thanh tra nhiều vấn đề “nóng” của giáo dục

(Dân trí) - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vừa ký Quyết định Thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo. Nhiều vấn đề mà dư luận quan tâm trong thời gian qua như sách giáo khoa, dự án đầu tư cho giáo dục, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp… sẽ là những nội dung nằm trong diện thanh tra chuyên đề lần này.

Thứ hai, 23/09/2019 - 11:13

Học bổng Acecook Happiness - Hành trình mang lại hạnh phúc và hiện thực hóa ước mơ sinh viên Việt
Học bổng Acecook Happiness - Hành trình mang lại hạnh phúc và hiện thực hóa ước mơ sinh viên Việt

(Dân trí) - Đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam, hơn 20 năm qua Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa với cộng đồng. Trong đó phải kể đến chương trình học bổng mà Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam trong suốt 3 năm qua.

Thứ hai, 23/09/2019 - 11:00

Hội phụ huynh: Những điều cần ghi nhận
Hội phụ huynh: Những điều cần ghi nhận

(Dân trí) - Tôi chưa từng làm trong Hội phụ huynh lớp nhưng là phụ huynh chăm chỉ đi họp cho con, từng tham gia một vài hoạt động tập thể lớp nên thấy những điểm tích cực của Hội phụ huynh.

Thứ hai, 23/09/2019 - 09:18

Ấn Độ cấp học bổng tiến sĩ công nghệ thông tin cho sinh viên ASEAN
Ấn Độ cấp học bổng tiến sĩ công nghệ thông tin cho sinh viên ASEAN

(Dân trí) - Chương trình học bổng với tổng chi ngân sách 300 triệu Rupee (khoảng 45 triệu USD) là sáng kiến ​​phát triển năng lực lớn nhất của Ấn Độ trong quan hệ đối tác với ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Thứ hai, 23/09/2019 - 07:54

Phụ huynh đồng ý, giáo viên mới phạt học trò
Phụ huynh đồng ý, giáo viên mới phạt học trò

(Dân trí) - Buổi trưa hôm vừa rồi, vừa về tới nhà, con trai tôi đã rối rít hỏi xem mẹ có đồng ý để cô giáo phạt các con không. Nói rồi, con rút trong cặp ra đưa mẹ bản cam kết giữa phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm (GVCN) về việc có đồng ý cho thầy cô được xử phạt học trò. Con bảo nếu mẹ đồng ý thì kí vào để con mang tới nộp cho cô giáo của mình.

Thứ hai, 23/09/2019 - 06:09

Nữ sinh bị nhập nhầm nguyện vọng đã nhập học Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM
Nữ sinh bị nhập nhầm nguyện vọng đã nhập học Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM

(Dân trí) - Nữ sinh Thanh Hóa có điểm thi cao hơn điểm chuẩn, lại đỗ vào trường không đăng ký nguyện vọng do sai sót thông tin nguyện vọng đăng ký trên hồ sơ và trên hệ thống phần mềm quản lý thi đã được Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM đồng ý tiếp nhận.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 10:50

ĐÁNG QUAN TÂM
4 cảnh báo trong bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đáp ứng Chương trình GDPT mới
4 cảnh báo trong bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đáp ứng Chương trình GDPT mới

(Dân trí) - Trong bối cảnh dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam còn nhiều khó khăn như hiện nay, Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới   sẽ đặt ra những thử thách không nhỏ đối với công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh, nhất là giáo viên ở 2 cấp học THCS, THPT.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 09:30

Ba nữ sinh trả lại chiếc ví chứa gần 10 triệu đồng cho người đánh rơi
Ba nữ sinh trả lại chiếc ví chứa gần 10 triệu đồng cho người đánh rơi

(Dân trí) - Trên đường đi học về, 3 nữ sinh lớp 7 tại Quảng Trị đã nhặt được chiếc ví chứa số tiền lớn. Các em nhanh chóng bàn giao cho cơ quan công an để trả lại người đánh rơi.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 08:16

Đại học Edinburgh: Trao bằng đại học cho sinh viên sau... 150 năm
Đại học Edinburgh: Trao bằng đại học cho sinh viên sau... 150 năm

(Dân trí) - Thế kỷ 19, do vấp phải sự phản đối của các nam sinh, một nhóm nữ sinh ĐH Edinburgh đã không thể hoàn tất việc học Đại học. Và phải sau khoảng 150 năm, bằng tốt nghiệp của những phụ nữ tiến bộ này mới được xác nhận.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 06:00

Mẹ GS Ngô Bảo Châu: “Đột ngột dừng chương trình SGK Công nghệ là đáng tiếc!”
Mẹ GS Ngô Bảo Châu: “Đột ngột dừng chương trình SGK Công nghệ là đáng tiếc!”

(Dân trí) - “Từ thực tiễn những năm học của Châu tại Trường Thực Nghiệm Hà Nội, tôi thấy điểm được nhất của chương trình Công nghệ giáo dục đó là dạy học sinh phát triển tư duy và rất thích học” - PGS. TS Trần Lưu Vân Hiền, mẹ của GS. Ngô Bảo Châu chia sẻ.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 05:05

Mái ấm của học sinh vùng cao
Mái ấm của học sinh vùng cao

(Dân trí) - Nhà bán trú được xem như mái ấm thứ hai của những học sinh vùng cao ở Quảng Ngãi. Năm học này, những mái ấm ấy sẽ được đầu tư khang trang hơn cho các em yên tâm sinh hoạt, học tập.

Chủ nhật, 22/09/2019 - 12:24

Xe đưa đón học sinh: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm chính
Xe đưa đón học sinh: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm chính

(Dân trí) - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong việc tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô tại đơn vị.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 05:54

Hiệu trưởng bị cách chức vì trường rửa bát bằng bột giặt
Hiệu trưởng bị cách chức vì trường rửa bát bằng bột giặt

(Dân trí) - Hiệu trưởng của trường tiểu học ở Đông Phong, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã bị sa thải sau khi clip ghi lại hình ảnh các nhân viên nhà ăn tại đây dùng bột giặt để rửa đĩa ăn của học sinh ở căng tin trường bị lan truyền trên mạng xã hội.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 04:47

Phó Thủ tướng: Đưa trường ĐH Vinh trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của khu vực
Phó Thủ tướng: Đưa trường ĐH Vinh trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của khu vực

(Dân trí) - Tại Lễ Khai giảng và kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Vinh ngày 21/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao nhiệm vụ đưa Trường ĐH Vinh trở thành một trung tâm đổi mới, sáng tạo của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 04:41

Phát động cuộc thi Tiếng Anh TOEFL Challenge dành cho học sinh Tiểu học & THCS
Phát động cuộc thi Tiếng Anh TOEFL Challenge dành cho học sinh Tiểu học & THCS

(Dân trí) - Cuộc thi Tiếng Anh TOEFL Challenge đang được phát động trên toàn thành phố Hà Nội. Đây là cuộc thi uy tín dành cho các em học sinh Tiểu học và THCS do Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, đại diện chính thức và duy nhất của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS phát động và tổ chức. Năm học 2019-2020 đánh dấu là mùa giải thứ 8 của cuộc thi.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 04:30

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các trường đại học xây dựng Tài nguyên giáo dục mở
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các trường đại học xây dựng Tài nguyên giáo dục mở

(Dân trí) - Ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có công văn gửi các  Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm về xây dựng Tài nguyên giáo dục mở nhằm tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 03:56

Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng tốt nghiệp có điểm TOEIC từ 700 – 800
Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng tốt nghiệp có điểm TOEIC từ 700 – 800

(Dân trí) - Trong đợt tốt nghiệp năm 2019 của 1.758 sinh viên bậc đại học trường ĐH Tôn Đức Thắng có tới 12,3% sinh viên đạt điểm TOEIC từ 700 trở lên; 45 sinh viên đạt trên mức 800 điểm.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 03:32

Phụ huynh không đưa con đến trường vì... bất tiện
Phụ huynh không đưa con đến trường vì... bất tiện

(Dân trí) - Gần đây, một số phụ huynh ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) không đưa con đến trường. Lý do là các phụ huynh này lo lắng con em mình còn nhỏ mà điểm trường thì xa, lại còn đi qua quốc lộ nguy hiểm, trong khi điểm trường gần nhà tiện lợi hơn thì không được học.

Thứ bảy, 21/09/2019 - 11:28