Điểm chuẩn năm 2018 của trường ĐH Hàng Hải, ĐH Lao động Xã hội

Dân trí Sáng nay 6/8, trường ĐH Hàng Hải, ĐH Lao động Xã hội công bố điểm trúng tuyển năm 2018. Mức điểm cụ thể vào từng trường như sal:
>>Toàn cảnh điểm chuẩn các trường đại học năm 2018

Điểm chuẩn Trường ĐH Hàng Hải năm 2018:

Điểm chuẩn trúng tuyển (của các môn thi phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường) của các thí sinh thuộc KV3, đối tương 10 (diện không ưu tiên) như sau:

TT

Mã ngành/ c.ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Điểm trúng tuyển

7840104

Ngành Kinh tế vận tải

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Lý

1

7840104D401

Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển

19.0

2

7840104D410

Chuyên ngành Kinh tế vận tải thủy

17.5

3

7840104D407

Chuyên ngành Logistics và chuỗi cung ứng

20.0

7340120

Ngành Kinh doanh quốc tế

4

7340120D402

Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương

20.5

7340101

Ngành Quản trị kinh doanh

5

7340101D403

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

18.5

6

7340101D404

Chuyên ngành Quản trị tài chính kế toán

18.0

7

7340101D411

Chuyên ngành Quản trị tài chính ngân hàng

17.5

7380101

Ngành Luật

8

7380101D120

Chuyên ngành Luật hàng hải

16.0

7840106

Ngành Khoa học Hàng hải

9

7840106D101

Chuyên ngành Điều khiển tàu biển

14.5

10

7840106D102

Chuyên ngành Khai thác máy tàu biển

14.0

7520207

Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

11

7520207D104

Chuyên ngành Điện tử viễn thông

14.0

7520216

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

12

7520216D103

Chuyên ngành Điện tự động tàu thủy

14.0

13

7520216D105

Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp

17.5

14

7520216D121

Chuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện

14.0

7520122

Ngành Kỹ thuật tàu thủy

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Lý

15

7520122D106

Chuyên ngành Máy tàu thủy

14.0

16

7520122D107

Chuyên ngành Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi

14.0

17

7520122D108

Chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi

14.0

7520103

Ngành Kỹ thuật cơ khí

18

7520103D128

Chuyên ngành Máy và tự động công nghiệp

14.0

19

7520103D109

Chuyên ngành Máy và tự động hóa xếp dỡ

14.0

20

7520103D116

Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

15.0

21

7520103D117

Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử

15.5

22

7520103D122

Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

17.25

23

7520103D123

Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh

14.0

7580203

Ngành Kỹ thuật công trình biển

24

7580203D110

Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy

14.0

25

7580203D111

Chuyên ngành Kỹ thuật an toàn hàng hải

14.0

7580201

Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

26

7580201D112

Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

14.0

27

7580201D127

Chuyên ngành Kiến trúc và nội thất

Toán, Văn, Vẽ

Toán, Anh, Vẽ

Toán, Lý, Vẽ

Toán, Hóa, Vẽ

(Vẽ MT hệ số 2)

20.0

7580205

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Lý

28

7580205D113

Chuyên ngành Kỹ thuật cầu đường

14.0

7480201

Ngành Công nghệ thông tin

29

7480201D114

Chuyên ngành Công nghệ thông tin

18.5

30

7480201D118

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

17.0

31

7480201D119

Chuyên ngành Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính

15.5

7520320

Ngành Kỹ thuật môi trường

32

7520320D115

Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

14.0

33

7520320D126

Chuyên ngành Kỹ thuật công nghệ hóa học

14.0

7220201

Ngành Ngôn ngữ Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Lý, Anh

Toán, Địa, Anh

Văn, Sử, Anh

(T.Anh hệ số 2)

34

7220201D124

Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

25.0

35

7220201D125

Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

25.5

NHÓM CÁC CHUYÊN NGÀNH CHẤT LƯỢNG CAO

7520216

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

36

7520216H105

Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp (CLC)

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Lý

14.0

7480201

Ngành Công nghệ thông tin

37

7480201H114

Chuyên ngành Công nghệ thông tin (CLC)

14.0

7840104

Ngành Kinh tế vận tải

38

7840104H401

Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển (CLC)

14.5

7340120

Ngành Kinh doanh quốc tế

39

7340120H402

Chuyên ngành Kinh tế ngoại thương (CLC)

16.0

NHÓM CÁC CHUYÊN NGÀNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

7840104

Ngành Kinh tế vận tải

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Anh

Văn, Địa, Anh

40

7840104A408

Chuyên ngành Kinh tế Hàng hải

16.0

7340120

Ngành Kinh doanh quốc tế

41

7340120A409

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và logistics

18.5

52340101

Ngành Quản trị kinh doanh

42

7340101A403

Chuyên ngành Quản lý kinh doanh và marketing

17.5

• Điểm trúng tuyển các chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại, Ngôn ngữ Anh, Kiến trúc và nội thất tính theo thang điểm 40.

• Tất cả các đối tượng ưu tiên thuộc các khu vực: 1, 2, 2NT và thuộc diện đối tượng ưu tiên (từ 01 đến 07) được hưởng điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

I. Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập 3 năm THPT (xét học bạ)

TT

Mã ngành/ c.ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Điểm trúng tuyển

7840106

Ngành Khoa học Hàng hải

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Lý

1

7840106D101

Chuyên ngành Điều khiển tàu biển

6.8

2

7840106D102

Chuyên ngành Khai thác máy tàu biển

5.6

7520207

Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

3

7520207D104

Chuyên ngành Điện tử viễn thông

6.5

7520216

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

4

7520216D103

Chuyên ngành Điện tự động tàu thủy

6.0

5

7520216D105

Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp

7.4

6

7520216H105

Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp CLC

6.2

7

7520216D121

Chuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện

5.9

7520122

Ngành Kỹ thuật tàu thủy

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Lý

8

7520122D106

Chuyên ngành Máy tàu thủy

5.6

9

7520122D107

Chuyên ngành Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi

5.7

10

7520122D108

Chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi

6.4

7520103

Ngành Kỹ thuật cơ khí

11

7520103D128

Chuyên ngành Máy và tự động công nghiệp

5.8

12

7520103D109

Chuyên ngành Máy và tự động hóa xếp dỡ

6.0

13

7520103D116

Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

7.4

14

7520103D117

Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử

7.8

15

7520103D122

Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

8.0

16

7520103D123

Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh

6.0

7580203

Ngành Kỹ thuật công trình biển

17

7580203D110

Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy

6.1

18

7580203D111

Chuyên ngành Kỹ thuật an toàn hàng hải

5.7

7580201

Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

16

7580201D112

Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

5.4

20

7580201D127

Chuyên ngành Kiến trúc và nội thất

Toán, Văn, Vẽ

Toán, Anh, Vẽ

Toán, Lý, Vẽ

Toán, Hóa, Vẽ

(Vẽ MT hệ số 2)

5.5

7580205

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Lý

21

7580205D113

Chuyên ngành Kỹ thuật cầu đường

6.2

7480201

Ngành Công nghệ thông tin

22

7480201D114

Chuyên ngành Công nghệ thông tin

8.5

23

7480201H114

Chuyên ngành Công nghệ thông tin (CLC)

6.7

24

7480201D118

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

8.2

25

7480201D119

Chuyên ngành Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính

7.8

7520320

Ngành Kỹ thuật môi trường

26

7520320D115

Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

5.4

27

7520320D126

Chuyên ngành Kỹ thuật công nghệ hóa học

5.4

• Điểm xét tuyển tính bằng: điểm trung bình học tập tổ hợp môn xét tuyển (3 năm) + (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng)/3. Riêng đối với chuyên ngành Kiến trúc và nội thất, điểm xét tuyển tính bằng: (điểm trung bình môn 1 (3 năm) + điểm trung bình môn 2 (3 năm) + Điểm thi Vẽ mỹ thuật*2 + (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng)*4/3)/4.

Điểm chuẩn trường ĐH Lao động Xã hội:

Điểm chuẩn cơ sở Hà Nội

Điểm chuẩn năm 2018 của trường ĐH Hàng Hải, ĐH Lao động Xã hội - 1
Điểm chuẩn năm 2018 của trường ĐH Hàng Hải, ĐH Lao động Xã hội - 2
Điểm chuẩn năm 2018 của trường ĐH Hàng Hải, ĐH Lao động Xã hội - 3
Điểm chuẩn năm 2018 của trường ĐH Hàng Hải, ĐH Lao động Xã hội - 4
Điểm chuẩn năm 2018 của trường ĐH Hàng Hải, ĐH Lao động Xã hội - 5

Nhật Hồng

MỚI NHẤT
Điểm trúng tuyển vào ĐH Sư phạm TPHCM từ 16 - 22,5
Điểm trúng tuyển vào ĐH Sư phạm TPHCM từ 16 - 22,5

(Dân trí) - Chiều nay (6/8), Trường ĐH Sư phạm TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2018. Mức điểm trúng tuyển thấp nhất là 16 vào các ngành đào tạo ngoài Sư phạm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 03:58

Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là 24,52
Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là 24,52

(Dân trí) - Điểm vào trường ĐH Kiến trúc Hà Nội năm nay có 4 nhóm ngành. Theo đó, nhóm ngành 1 có điểm chuẩn cao nhất gồm Kiến trúc và Quy hoạch vùng và đô thị, mức điểm chuẩn từ 20 - 24,52. Dưới đây là điểm chuẩn vào từng ngành cụ thể của trường.

Thứ hai, 06/08/2018 - 03:55

Điểm chuẩn năm 2018 vào ĐH Tài nguyên và Môi trường chỉ từ 13 - 15 điểm
Điểm chuẩn năm 2018 vào ĐH Tài nguyên và Môi trường chỉ từ 13 - 15 điểm

(Dân trí) - 2 ngành có mức điểm chuẩn cao nhất vào trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường năm nay là 15 điểm gồm: Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, các ngành còn lại từ 13 điểm trở lên. Dưới đây là mức điểm cụ thể vào từng ngành của trường.

Thứ hai, 06/08/2018 - 03:32

Trường ĐH Kinh tế - Luật có thủ khoa 26,25 điểm
Trường ĐH Kinh tế - Luật có thủ khoa 26,25 điểm

(Dân trí) - Ngày 6/8, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TPHCM công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Thị Ánh (Vĩnh Phúc) với điểm thi 26.25 điểm, trúng tuyển ngành Kinh tế quốc tế

Thứ hai, 06/08/2018 - 03:28

Điểm chuẩn vào Học viện Ngoại giao năm 2018 cao nhất là 23,4 điểm
Điểm chuẩn vào Học viện Ngoại giao năm 2018 cao nhất là 23,4 điểm

(Dân trí) - Mức điểm chuẩn vào Học viện Ngoại giao năm nay so với các trường có khối A,D thì khá cao, mức điểm vào các ngành từ 21,95 – 23,4. Dưới đây là điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm 2018:

Thứ hai, 06/08/2018 - 03:09

Điểm chuẩn năm 2018 vào trường ĐH Y dược Thái Bình, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN
Điểm chuẩn năm 2018 vào trường ĐH Y dược Thái Bình, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN

(Dân trí) - Điểm chuẩn năm 2018 của trường ĐH Y dược Thái Bình giảm mạnh, ngành cao nhất là Y đa khoa có 22,70, ngành thấp nhất là Y tế công cộng có 15,75. Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ngành cao nhất là Công nghệ sinh học 20,55 điểm. Dưới đây là điểm chuẩn vào từng ngành của các trường.

Thứ hai, 06/08/2018 - 02:58

Điểm chuẩn vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông năm 2018
Điểm chuẩn vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông năm 2018

(Dân trí) - Chiều ngày 6/8, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2018. Theo đó, mức điểm vào trường khu vực phía Bắc từ 19,05 – 22.

Thứ hai, 06/08/2018 - 02:35

Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN
Điểm chuẩn 2018 vào ĐH Luật Hà Nội, HV Báo chí, ĐH Dược HN

(Dân trí) - Sáng ngày 6/8, ba trường đại học trên đã công bố điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, các mức điểm chuẩn các trường đều giảm mạnh so với năm trước.

Thứ hai, 06/08/2018 - 02:19

Điểm chuẩn cao nhất vào trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 20, khoa Y - ĐHQG TPHCM 22,1 điểm
Điểm chuẩn cao nhất vào trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 20, khoa Y - ĐHQG TPHCM 22,1 điểm

(Dân trí) - Theo công bố, điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 20 điểm vào ngành Y đa khoa. Còn Khoa Y - ĐHQG TPHCM, điểm chuẩn năm nay giảm 4,5 điểm so với năm ngoái.

Thứ hai, 06/08/2018 - 01:36

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Văn Hiến công bố điểm trúng tuyển
Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Văn Hiến công bố điểm trúng tuyển

(Dân trí) - Trường ĐH Kiến trúc TPHCM công bố điểm chuẩn ở mức từ 15-22 điểm, còn Trường ĐH Văn Hiến, điểm trúng tuyển cũng ở mức từ 14-17 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 01:30

Trường ĐH Đà Lạt: Điểm trúng tuyển từ 14-17 điểm
Trường ĐH Đà Lạt: Điểm trúng tuyển từ 14-17 điểm

(Dân trí) - Ngày 6/8, Trường Đại học Đà Lạt (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 17 điểm và thấp nhất là 14 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 01:00

Trường Đại học Tây Đô công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1
Trường Đại học Tây Đô công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1

(Dân trí) - Ngày 6/8, Trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 các ngành Đại học theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi THPT quốc gia 2018.

Thứ hai, 06/08/2018 - 12:35

ĐÁNG QUAN TÂM
Trường ĐH Y dược TPHCM: Điểm chuẩn ngành Y đa khoa chỉ 24,95 điểm
Trường ĐH Y dược TPHCM: Điểm chuẩn ngành Y đa khoa chỉ 24,95 điểm

(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y dược TPHCM vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2018. So với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay giảm mạnh.

Thứ hai, 06/08/2018 - 12:10

Hai nữ sinh tổ chức trại hè bổ ích cho học sinh THCS
Hai nữ sinh tổ chức trại hè bổ ích cho học sinh THCS

(Dân trí) - Trại hè “The Avocago Adventure” với chủ đề “Bình đẳng” được hai nữ sinh người Hà Tĩnh tổ chức trong vòng 4 ngày tại trường THCS Lê Văn Thiêm (thành phố Hà Tĩnh) đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho các em học sinh từ 11-14 tuổi.

Thứ hai, 06/08/2018 - 11:40

Trường ĐH Cần Thơ: Điểm chuẩn cao nhất là 22,25 điểm
Trường ĐH Cần Thơ: Điểm chuẩn cao nhất là 22,25 điểm

(Dân trí) - Trường Đại học Cần Thơ vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2018. Theo đó, ngành học có điểm chuẩn cao nhất lần lượt là Sư phạm Ngữ văn (22,25 điểm), Sư phạm Tiếng Anh (21,75 điểm)...

Thứ hai, 06/08/2018 - 11:29

Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM: Điểm chuẩn cao nhất là 22,75 điểm
Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM: Điểm chuẩn cao nhất là 22,75 điểm

(Dân trí) - Sáng nay (6/8), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển ĐH, CĐ chính quy năm 2018. Ở hệ ĐH, nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin lấy điểm chuẩn cao nhất là 22,75 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 11:26

Trường ĐH Bạc Liêu: Điểm chuẩn bậc ĐH thấp nhất là 14 điểm
Trường ĐH Bạc Liêu: Điểm chuẩn bậc ĐH thấp nhất là 14 điểm

(Dân trí) - Ngày 6/8, Trường Đại học Bạc Liêu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào các ngành Cao đẳng và Đại học năm 2018.

Thứ hai, 06/08/2018 - 11:18

Điểm chuẩn cao nhất của ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM chỉ 16, còn ĐH Hoa Sen là 20 điểm
Điểm chuẩn cao nhất của ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM chỉ 16, còn ĐH Hoa Sen là 20 điểm

(Dân trí) - Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM khá thấp chỉ ở mức 15-16 điểm. Trong khi đó, Trường ĐH Hoa Sen điểm chuẩn cao nhất là 20 và thấp nhất là 14 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 11:12

Điểm trúng tuyển vào ĐH An ninh nhân dân, ĐH Cảnh sát nhân dân
Điểm trúng tuyển vào ĐH An ninh nhân dân, ĐH Cảnh sát nhân dân

(Dân trí) - Trường ĐH An ninh nhân dân và trường ĐH Cảnh sát nhân dân vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2018. Theo đó, mức điểm giảm mạnh so với năm trước, từ 23, 9 – 24,55. Cụ thể như sau:

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:46

Điểm chuẩn vào trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Văn hoá TPHCM
Điểm chuẩn vào trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Văn hoá TPHCM

(Dân trí) - Sáng nay (6/8), tiếp tục có nhiều trường ĐH công bố kết quả trúng tuyển theo phương thức xét từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018. Trong đó, điểm chuẩn Trường ĐH Tôn Đức Thắng từ 17-22, còn Trường ĐH Văn hoá TPHCM từ 14-21,25.

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:26

Điểm trúng tuyển vào trường ĐH Điện lực từ 14 - 16
Điểm trúng tuyển vào trường ĐH Điện lực từ 14 - 16

(Dân trí) - Sáng ngày 6/8, trường Đại học Điện lực đã công bố điểm trúng tuyển năm 2018. Mức điểm vào các ngành từ 14 – 16 điểm. Dưới đây là điểm trúng tuyển dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:24

Trường ĐH Y dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn năm 2018
Trường ĐH Y dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn năm 2018

(Dân trí) - Trường Đại học Y dược Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn năm 2018. Theo đó, điểm chuẩn ngành cao nhất là Y khoa 22,75 và Răng hàm mặt 22,5 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:15

Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển năm 2018
Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển năm 2018

(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế cho biết vừa công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2018 của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:12

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Vinh năm 2018
Điểm chuẩn vào Trường ĐH Vinh năm 2018

(Dân trí) - Sáng 6/8, Trường Đại học Vinh cho biết đã họp và quyết định điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2018. Theo đó, năm nay điểm trúng tuyển cao nhất vào Trường Đại học Vinh là ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Giáo dục chính trị với điểm chuẩn là 20 điểm.

Thứ hai, 06/08/2018 - 10:10