Chuyển đổi cơ quan chủ quản 2 trường đại học Quốc tế

Dân trí Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển đổi cơ quan chủ quản của Trường Việt - Đức và Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐH Việt - Pháp).

Theo đó,Trường ĐH Việt - Đức chuyển từ Bộ GD-ĐT về trực thuộc ĐHQG TP.HCM.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ Bộ GD-ĐT về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trường ĐH Việt - Đức là cơ sở giáo dục ĐH công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ GD-ĐT và sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Bình Dương.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (trường ĐH Việt - Pháp) là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ GD-ĐT và sự quản lý về lãnh thổ của UBND thành phố Hà Nội.

Hồng Hạnh