Bạn có biết: Trong thế kỷ qua, mực nước biển đã dâng lên bao nhiêu cm?

Dân trí Khí nhà kính nào có hại nhất? Mỗi năm trên thế giới con người sử dụng bao nhiêu túi nilon dùng một lần? Trong thế kỷ qua, mực nước biển đã dâng lên bao nhiêu inch?... Bài trắc nghiệm dưới đây kiểm tra kiến thức của bạn về môi trường. Bạn thử làm xem đúng bao nhiêu câu nhé.
>>Bạn có biết: Muối biển đến từ đâu?
>>Đố bạn: Tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh bao nhiêu lần?
>>Bạn có biết: Bao nhiêu % lượng vàng trên thế giới chưa được tìm thấy?

Xuân Vũ

Tổng hợp