Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Không để quá tải học sinh ở các trường

Dân trí

Hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá đông, nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định của Điều lệ trường học, phòng GD-ĐT phải có văn bản báo cáo Sở, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học.

Đây là yêu cầu của Sở GD-ĐT Hà Nội đối với các Phòng GD-ĐT quận/huyện về công tác tuyển sinh ở bậc mầm mon, lớp 1 và lớp 6.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, năm học 2015-2016, mức phấn đấu huy động trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 35%, mẫu giáo đạt trên 90%, 65% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập, ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Thực hiện phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe để vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6; thu hút ít nhất 70% trẻ khuyết tật còn đủ sức khỏe vào học lớp 1 và 100% trẻ khuyến tật hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

Mầm non: Ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, đối với bậc mầm non thì các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

Các trường tham mưu UBND phường, xã, thị trấn về công tác tuyển sinh. Phối hợp với các đơn vị khác trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của UBND phường, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân số, thôn, xóm về chỉ tiêu tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

Về số trẻ trong một lớp, sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường mầm non thực hiện theo quy định điều 13 Điều lệ trường mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5 m2 cho một cháu.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng quán triệt: Các trường mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

Lớp 1 và 6: Chỉ xét tuyển, không thi tuyển

Liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp 6 đối với một số trường đặc thù, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, nếu cơ sở giáo dục có số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, các cơ sở giáo dục căn cứ vào các quy định hiện hành để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, trình phòng GD-ĐT và UBND quận, huyện, thị xã, báo cáo Sở GD-ĐT, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6.

Địa bàn tuyển sinh của các trường công lập theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Đối tượng dự tuyển vào lớp 6 là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Tùy theo tình hình thực tế ở một số địa phương, phòng GD-ĐT có thể chỉ đạo cho phép chuyển toàn bộ hồ sơ của những HS đã hoàn thành chương trình tiểu học từ các trường học sang trường THCS trên địa bàn để tạo thuận lợi cho HS trong việc nộp hồ sơ vào lớp 6.

Đối với các trường ngoài công lập thì có thể tuyển HS trên địa bàn và HS từ các địa bàn khác có nguyện vọng học tại trường. Căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, phòng GD-ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường.

Với khối trường này, Sở GD-ĐT yêu cầu trường phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của HS, cha mẹ HS trước khi làm thủ tục nhập học cho HS. Các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định của Sở.

Riềng đối với tuyển sinh vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, Sở GD-ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

Sở GD-ĐT cũng cho hay, các trường mầm non, tiểu học và THCS bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1/7/2015 đến ngày 15/7/2015, tuyệt đối các trường không được TS trước thời gian quy định. Sau ngày 15/7/2015, những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GD-ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GD-ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 17/7/2015 đến hết ngày 19/7/2015.

S.H