Trường đại học chấn chỉnh hiện tượng giảng viên cắt xén giờ dạy

(Dân trí) - Trường ĐH Hồng Đức vừa có văn bản chấn chỉnh nề nếp làm việc, dạy học của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học trong nhà trường nhằm lập lại kỷ cương, nền nếp làm việc, dạy học.

Lý do trường ĐH Hồng Đức đưa ra văn bản trên là do qua một thời gian thực hiện, vẫn còn hiện tượng vi phạm quy định về nền nếp làm việc, nền nếp dạy học như đi muộn về sớm, nghỉ làm vô lý do; không đeo phù hiệu khi đến trường, bỏ học vô lý do, đi học muộn; thiếu ý thức trong công tác vệ sinh môi trường; để xe không đúng nơi quy định, lãng phí trong sử dụng điện, nước…

Nguyên nhân chính là ý thức chấp hành các nội quy, quy định của một bộ phận cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học chưa tốt…Bên cạnh đó, trách nhiệm trong công tác quản lý của một số trưởng đơn vị còn lỏng lẻo, ỷ lại vào nhà trường.

Để khắc phục tình trạng trên, lập lại kỷ cương, nền nếp làm việc, hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện đi làm đúng giờ đối với cán bộ, nhân viên hành chính các phòng, ban, trung tâm và nhân viên hành chính các khoa. Chấm dứt hiện tượng giảng viên cắt xén giờ dạy, tự ý thay đổi thời khóa biểu; nghiêm khắc xử lý hiện tượng người học bỏ học hoặc đi học muộn.

Toàn trường thực hiện nghiêm túc việc đeo phù hiệu của cán bộ, giảng viên trong giờ làm việc và người học đeo thẻ sinh viên khi học tập tại trường; để phương tiện đúng nơi quy định. Những trường hợp vi phạm sẽ xem xét hạ bậc khi xếp loại hành tháng, hoặc hạ điểm rèn luyện đối với người học.

Nhà trường cho biết sẽ lắp đặt hệ thống camera tại nhà điều hành để theo dõi an ninh và giám sát việc thực hiện nền nếp làm việc của cán bộ, giảng viên.

Đồng thời, xây dựng phương án kiểm tra, giám sát hoạt động nền nếp trong nhà trường, tổng hợp và thực hiện xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên vi phạm.

Hồng Hạnh

(Email: vuhonghanh@dantri.com.vn)