Trắc nghiệm IQ dành cho trẻ 10 tuổi khiến nhiều người lớn “tắc tị”

Dân trí

Dưới đây là bài trắc nghiệm kiểm tra IQ dành cho trẻ 10-11 tuổi nhưng cũng khiến nhiều người lớn “tắc tị”. Bạn thử xem mình có làm đúng được ít nhất 7 câu trong số 10 câu này không nhé.

Bài trắc nghiệm này nhằm kiểm tra kỹ năng số, ngôn ngữ, kiến thức tổng hợp cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Từ khóa: