Trắc nghiệm: 12 câu test ngữ pháp tiếng Anh “tưởng không khó mà khó không tưởng"

Dân trí

Những cấu trúc ngữ pháp trong các câu hỏi dưới đây đều rất quen thuộc nhưng 80% người học tiếng Anh sẽ trả lời sai. Hãy thử xem bạn có nằm trong số 20% trả lời đúng còn lại không nhé.

Nhật Hồng