Sở GD-ĐT Hà Nội giải trình vấn đề học phí

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có báo cáo giải trình làm rõ về việc tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành hai Nghị quyết liên quan đến học phí.

Ngày 23/9, một số phụ huynh băn khoăn về việc tại sao Hà Nội có hai Nghị quyết có vẻ "vênh" nhau , liên quan đến chính sách học phí trên địa bàn.

Cụ thể, một Nghị quyết "chốt" Hà Nội giữ nguyên mức học phí năm học 2021-2022 với cấp phổ thông.

Cùng với đó, Hà Nội lại có thêm Nghị quyết về việc đồng ý thông qua việc giảm 50% học phí cho 1,3 triệu học sinh phổ thông các cấp.

Chiều 23/9, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản giải trình sự việc.

Theo đó, việc UBND Thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố ban hành 02 Nghị quyết đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm giảm bớt chi phí tài chính đối với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Sở GD-ĐT Hà Nội giải trình vấn đề học phí - 1

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có báo cáo giải trình làm rõ về việc tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành hai Nghị quyết liên quan đến học phí.

Theo lý giải của Sở GD-ĐT Hà Nội, hàng năm UBND Thành phố thực hiện trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội theo từng năm học.

Để có cơ sở triển khai thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022, cần thiết phải xây dựng Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022. Mức thu học phí năm học 2021-2022 được giữ nguyên như năm học 2020-2021.

Đấy là lý do ra đời của Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.

Đối với Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vì sao phải ban hành, Sở GD-ĐT cho rằng, Căn cứ Điều 17 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP về không thu học phí có thời hạn: "Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng".

Căn cứ điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (83/2015/QH13), HĐND cấp tỉnh có quyền hạn: "Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương".

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài và hiện đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, gây ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của nhân dân. Do vậy thời gian qua HĐND, UBND Thành phố đã có nhiều các giải pháp nhằm hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Để cùng chia sẻ với người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội trước những khó khăn, trước mắt nhằm giảm bớt chi phí tài chính đối với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, cần thiết phải ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022.

Mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế (trực tiếp, trực tuyến) của tháng, tương ứng với từng vùng, từng cấp học sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và các văn bản quy định khác có liên quan. Chi tiết mức hỗ trợ đã được quy định cụ thể trong Nghị quyết.

Tin liên quan
Đang được quan tâm