Sau Tết, học sinh Quảng Ngãi sẽ đến trường học

(Dân trí) - Tất cả học sinh THCS, THPT, giáo dục thường xuyên ở địa bàn cấp độ dịch từ 1 đến 3 đến trường học tập kể từ 7/1. Các bậc học còn lại, tùy cấp độ dịch sẽ áp dụng dạy trực tiếp hoặc trực tuyến.

Ngày 27/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo phương án tổ chức dạy và học thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch Covid-19

Theo đó, tất cả học sinh THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên ở địa bàn có cấp độ dịch từ 1 đến 3 trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày 7/2.

Riêng bậc mầm non, Tiểu học ở địa bàn có cấp độ dịch 1 và 2 được trở lại trường học tập từ 14/2.

Đối với địa bàn phân loại dịch cấp độ 3, vẫn tổ chức học trực tuyến đối với học sinh tiểu học. Đối với địa bàn phân loại dịch cấp độ 4, tất cả học sinh vẫn học trực tuyến. Đối với trẻ em mầm non vẫn do gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà.

Sau Tết, học sinh Quảng Ngãi sẽ đến trường học - 1

Sau Tết, tất cả học sinh ở địa bàn có cấp độ dịch 1 và 2 tại Quảng Ngãi sẽ đến trường học tập.

Với quy định nêu trên, đối với trẻ mầm non, mẫu giáo, học sinh Tiểu học, THCS được áp dụng đối với địa bàn có mức độ dịch cấp xã; học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên áp dụng đối với địa bàn có mức độ dịch cấp huyện.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn về phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp.

Các đơn vị phải nghiên cứu tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, phân nhóm học sinh, nhất là học sinh có bệnh nền, sống xa cha mẹ để có phương án dạy học và hỗ trợ kịp thời trong thời gian đầu trở lại trường học trực tiếp.