Phấn đấu năm 2030 có trường đại học xếp hạng Top 400 thế giới về Toán học

(Dân trí) - Ngày 22/12, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2200/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030".

Cụ thể, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu có 05 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong Top 500 của thế giới về lĩnh vực Toán học, trong đó có ít nhất 02 cơ sở được xếp hạng trong Top 400.

Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng khoảng 80% giảng viên, giáo viên Toán cốt cán của các cơ sở giáo dục đại học, trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông.

Phấn đấu năm 2030 có trường đại học xếp hạng Top 400 thế giới về Toán học - 1

Đội tuyển Toán học Việt Nam đoạt giải 4 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2017

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo một số nội dung trọng tâm, tiêu biểu như sau:

Thứ nhất, thúc đẩy công bố công trình Toán học chất lượng cao thông qua thiết lập hệ thống giải thưởng đối với các nghiên cứu xuất sắc để nâng cao chất lượng công bố; học trợ giảng viên, giáo viên trẻ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng Toán học.

Duy trì và phát triển các nhóm nghiên cứu, hướng nghiên cứu mạnh truyền thống, đồng thời hỗ trợ hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước và các nhóm nghiên cứu hỗn hợp trong nước - quốc tế, đặc biệt ở các hướng nghiên cứu hiện đại, liên ngành. Hỗ trợ xây dựng và phát triển tạo chí về Toán ứng dụng và Toán trong công nghiệp được xếp hạng trong danh mục các tạp chí uy tín trên thế giới (ECSI/Scopus).

Thứ hai, thúc đẩy nghiên cứu các ứng dụng Toán học, chú trọng phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhiệm vụ cần chú trọng là tổ chức thường xuyên các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các nhóm làm việc phối hợp giữa Trường/ Viện - Nhà nước - Doanh nghiệp về các chủ đề Toán ứng dụng và Toán trong công nghiệp.

Ưu tiên bố trí kinh phí cho các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng Toán để giải quyết các vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội như: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bảo mật và an toàn thông tin, vận trù học, môi trường và biến đổi khí hậu.

Tham gia đào tạo nhân tài, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi của chuyển đổi số có hàm lượng Toán học cao như: Trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), mật mã và an toàn thông tin, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, vận trù học.

Thứ ba, hỗ trợ triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Toán. Tham gia nghiên cứu và tổ chức các diễn đàn trao đổi về các mô hình, phương pháp giáo dục Toán học hiện đại và để xuất cho Việt Nam. Hỗ trợ phát triển một số cơ sở giáo dục đại học trở thành trung tâm toán học mạnh ở miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, làm đầu tàu phát triển Toán học và hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện chương trình.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo Toán học, trong đó: Hỗ trợ phát triển Toán học trong khu vực ASEAN và Châu Á thông qua các hoạt động nghiên cứu và đào tạo quốc tế, để nâng cao uy tín và tầm ảnh hưởng của Toán học Việt Nam.

Đồng thời, tổ chức ít nhất 2 hội nghị khoa học tầm cỡ khu vực Châu Á và thế giới trong giai đoạn 2021-2030. Thu hút các nhà Toán học quốc tế cũng như các nhà Toán học Việt Nam ở nước ngoài đến trao đổi hợp tác nghiên cứu, đào tạo và tham dự các hoạt động chuyên môn.

Phát triển và mở rộng các kênh hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo trên cơ sở bền vững và hiệu quả; triển khai các chương trình, dự án và đề tài hợp tác quốc tế.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình bao gồm: ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp sản xuất; sự nghiệp khoa học và công nghệ) bố trí theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn vốn xã hội hóa các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện chương trình từ năm 2021-2030.

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT là cơ quan chủ trì thực hiện chương trình có nhiệm vụ: chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan lập kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình. Thành lập Ban Điều hành Chương trình giai đoạn 2021-2030 gồm đại diện của Bộ GD-ĐT, Bộ KH-CN, Hội Toán học Việt Nam, một số cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu về Toán học.

Giao Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là đơn vị thường trực điều phối thực hiện Chương trình. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất xử lý những vướng mắc, điều chỉnh nội dung của chương trình nếu cần thiết.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Đang được quan tâm