Nghệ An: Cấp bổ sung hơn 6 tỉ đồng hỗ trợ cô nuôi mầm non công lập vùng khó

Dân trí

Các cô nuôi ở các trường mầm non công lập vùng khó khăn tỉnh Nghệ An được hỗ trợ 135% mức lương cơ sở/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 4325/QĐ-UBND về việc trích ngân sách tỉnh, nguồn kinh phí phân bổ sau sự nghiệp giáo dục cấp bổ sung cho các huyện, thị để thuê khoán người nấu ăn phục vụ bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc xã đặc biệt khó khăn. Thời gian được tính cho học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 và tháng 9, tháng 10 năm 2020.

Nghệ An: Cấp bổ sung hơn 6 tỉ đồng hỗ trợ cô nuôi mầm non công lập vùng khó - 1
Các cháu mầm non tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An) trong buổi ăn trưa.

Kinh phí thực hiện hơn 6,1 tỉ đồng từ quyết định này sẽ hỗ trợ cho 10 huyện miền núi là Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Thanh Chương và một số xã khó khăn thuộc các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Nguồn kinh phí này được phân bổ cho các địa phương để thuê khoán người nấu ăn phục vụ bán trú cho trẻ theo định mức bằng 135% mức lương cơ sở/tháng/35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo; số dư từ 20 trẻ trở lên được tính thêm một lần định mức. Mỗi trường được hỗ trợ tối đa 5 lần định mức/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng/1 năm.

Theo kết quả khảo sát của Sở GD&ĐT Nghệ An, toàn tỉnh có 123 trường mầm non công lập thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Hiện 100% trường đã tổ chức bán trú cho trẻ, trong đó có 320 điểm trường nấu ăn tại trường (chiếm tỉ lệ 65,9%) phục vụ 34.298/38.440 trẻ (đạt tỉ lệ 89,2%).

Hoàng Lam

Đáng quan tâm