Nghệ An: 13 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia không đủ điều kiện công nhận lại

(Dân trí) - Ngoài việc không được công nhận lại, 13 trường tiểu học tại Nghệ An bị thu hồi Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia đã cấp trước đó và không được công bố “danh hiệu” là trường chuẩn quốc gia trên trang web và các phương tiện thông tin của trường.

Ngày 26/9, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có thông báo kết quả kiểm tra công nhận lại trường chuẩn quốc gia năm học 2015 - 2016. Có 342 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2010-2011 trở về trước được kiểm tra lần này.

Kết quả kiểm tra cho thấy có 329 trường đủ điều kiện được công nhận lại theo Quyết định 4173/QĐ. UBND của UBND tỉnh Nghệ An. Trong đó 259 trường tiểu học được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 70 trường tiểu học được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trường TH Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An)) là 1 trong 13 trường tiểu học không được công nhận lại là trường chuẩn quốc gia
Trường TH Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An)) là 1 trong 13 trường tiểu học không được công nhận lại là trường chuẩn quốc gia

Có 13 trường không được công nhận lại, gồm các Trường TH Lê Lợi, Lê Mao, Hưng Bình, Hồng Sơn, Hà Huy Tập 2 (thành phố Vinh), các Trường TH Quỳnh Bàng, Quỳnh Văn B, Quỳnh Lâm B (huyện Quỳnh Lưu), Trường TH Lục Dạ 1 (huyện Con Cuông), Trường TH Nghĩa Tân (huyện Nghĩa Đàn), Trường TH Diễn Thành (huyện Diễn Châu), Trường TH Nghi Xá (huyện Nghi Lộc), Trường TH Công Thành 2 (huyện Yên Thành).

13 trường tiểu học không được công nhận lại do không đạt các tiêu chí về sỹ số học sinh/lớp; Diện tích không đủ tối thiểu do sỹ số cao; Phòng học và một số công trình, phòng chức năng, bàn ghế thiếu hoặc xuống cấp không có hướng khắc phục; Số lượng giáo viên theo chuẩn xuất sắc chưa đạt; Có giáo viên vi phạm đạo đức; Xếp loại trường, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không đạt.

Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu các phòng GD-ĐT tạo thu hồi Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đối với các trường không được công nhận lại năm học 2015-2016 và nộp về Sở (qua phòng Giáo dục Tiểu học) trước ngày 30/9/2016.; Chỉ đạo các trường trong danh sách không được công nhận lại không công bố “Danh hiệu” là trường chuẩn quốc gia trên trang web và các phương tiện thông tin của trường; Các trường tiểu học không được công nhận lại tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn theo Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra cấp tỉnh để trình UBND tỉnh kiểm tra và cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trong những năm học tiếp theo.

Theo một cán bộ quản lý của Sở GD-ĐT Nghệ An thì các trường tiểu học được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2010-2011, sau 5 năm bằng công nhận đã hết giá trị tuy nhiên Sở vẫn yêu cầu thu hồi lại để tránh trường hợp các trường vẫn treo gây hiểu nhầm cho phụ huynh và người dân. Sắp tới Đoàn kiểm tra cấp tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra 45 trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn từ năm học 2010-2011 trở về sau.

Hoàng Lam