Quảng Bình:

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các mô hình học tập

(Dân trí) - Với việc thực hiện tốt và đẩy mạnh phong trào thực hiện các mô hình học tập, nhiều tập thể và cá nhân tại Quảng Bình đã được Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen.

Ngày 28/7, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị, 8 tập thể và 5 cá nhân thuộc Hội Khuyến học Quảng Bình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020 đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen. 

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các mô hình học tập - 1

Bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình trao bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, 27 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020 cũng đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Qua 5 năm triển khai đại trà các mô hình học tập dưới sự chỉ đạo ,điều hành của Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của nhân dân, phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình đã chuyển biến mạnh mẽ.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình có từ 70%-90% các tổ chức hội có hội viên tham gia Hội Khuyến học và 95% các đơn vị ký kết đã thành lập Hội Khuyến học tại cơ quan, đơn vị mình.

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các mô hình học tập - 2

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020.

Việc xây dựng mô hình “Gia đình học tập” đã trở thành phong trào thi đua trong mỗi gia đình. Qua kết quả đánh giá xếp loại, năm 2020, toàn tỉnh có trên 197.800 gia đình đạt ‘‘Gia đình học tập”, chiếm tỷ lệ 81%, tăng hơn 91.200 gia đình so với năm 2016, vượt 11% so với chỉ tiêu phấn đấu. 

Cuộc vận động xây dựng “Dòng họ học tập” phát triển nhanh, với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Đến nay toàn tỉnh có 1.655 dòng họ đạt dòng họ học tập, tăng 835 dòng họ so với năm 2016, vượt 12% so với chỉ tiêu phấn đấu theo Đề án 281.

Hiện nay, tất cả các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều thành lập chi hội khuyến học. Hàng năm có 90% thôn, bản, tổ dân phố đăng ký phấn đấu xây dựng “Cộng đồng học tập”.  

Đang được quan tâm