Kế hoạch kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi 38

(Dân trí) - Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia cụm thi 38 (Bạc Liêu và Cà Mau) vừa có kế hoạch cụ thể về kỳ thi THPT quốc gia tại cụm này để các thí sinh nắm rõ thêm.

Theo kế hoạch, việc tổ chức các Hội đồng thi và các Ban làm công việc chuẩn bị thi của từng cụm thi hoàn thành trước ngày 31/5. Trước ngày 10/6, các Hội đồng thi hoàn thành việc lập danh sách thí sinh theo từng môn thi và cập nhật dữ liệu phân phòng thi của thí sinh vào phần mềm quản lý thi. Chậm nhất ngày 15/6, các đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành việc in và trả giấy báo dự thi cho thí sinh. Bàn giao hồ sơ cho các điểm thi như danh sách thí sinh dự thi, danh sách ảnh thí sinh, phiếu thu bài thi, các văn bản, bảng biểu trước ngày 25/6.  

Ngày 30/6, từ 8h, các thí sinh tập trung tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính các sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi. Tổ chức khai mạc kỳ thi vào lúc 6h30 phút ngày 1/7 và diễn ra các ngày thi đến hết 4/7.

Tổ chức chấm thi từ ngày 5/7 đến 20/7. Chậm nhất ngày 20/7, Trường ĐH Bạc Liêu gửi dữ liệu kết quả thi của các thí sinh đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các Sở GD-ĐT có thí sinh dự thi. Công tác xét tốt nghiệp cho thí sinh do Sở GD-ĐT Bạc Liêu, Sở GD-ĐT Cà Mau thực hiện.

Từ 26/7 đến ngày 30/7, các đơn vị trường học trực tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh. Chậm nhất đến ngày 31/7, Hội đồng thi Trường ĐH Bạc Liêu hoàn thành cập nhật dữ liệu do các Sở GD-ĐT chuyển đến. Từ ngày 2/8 đến 5/8, tổ chức phúc khảo bài thi.

Cụm thi 38 do Trường ĐH Bạc Liêu chủ trì phối hợp với Trường ĐH Y dược Cần Thơ tổ chức thi tại tỉnh Bạc Liêu. Cụm thi này có trên 10.513 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó tỉnh Bạc Liêu có 4.403 thí sinh và tỉnh Cà Mau có 6.110 thí sinh) để công nhận tốt nghiệp THPT và xét vào các trường ĐH, CĐ. 

Huỳnh Hải