Học viện Hậu Cần tuyển sinh Sau Đại học năm 2014

Học viện Hậu cần thông báo tuyển sinh Sau đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2014 như sau:

A. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

- Ngành Tài chính- Ngân hàng, mã số 62.34.02.01

B. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ (ngành Tài chính-Ngân hàng)

I. Hình thức và thời gian đào tạo

Không tập trung; thời gian đào tạo 2 năm

II. Điều kiện dự thi

1. Về văn bằng: Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện văn bằng sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học của các trường khối kinh tế, đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (Học viện Hậu cần, Học viện Tài chính; Đại học KTQD; ĐH Thương mại; Học viện Ngân hàng…).

b) Có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc đúng ngành của các trường đại học khác (bằng cử nhân kinh tế khác ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi; Bằng kỹ sư kinh tế các ngành; bằng cử nhân Luật kinh tế) phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (học bổ sung từ 2 môn đến 5 môn).

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ khi có quyết định tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

III. Các môn thi tuyển

Thi tuyển 03 môn.

- Môn Toán kinh tế: gồm 2 phần: Lý thuyết xác suất thống kê và thống kê toán; quy hoạch tuyến tính (theo chương trình đại học).

- Môn Kinh tế chính trị: (theo chương trình đại học khối kinh tế).

- Môn ngoại ngữ: thi môn tiếng Anh theo mục a khoản 2 điều 8 của quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Hồ sơ tuyển sinh, thời gian nộp và thời gian dự thi

1. Hồ sơ tuyển sinh: phát hành tại Phòng Sau đại học - Học viện Hậu cần (phòng 204, tầng 2 nhà H5) Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội. Từ ngày 15/1/2014 đến ngày 01/5/2014.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/1/2014 đến hết ngày 01/5/2014. (Khi nộp hồ sơ thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu).

3. Thời gian đăng ký và học bổ sung kiến thức: Từ ngày 01/3/2014 đến 01/5/2014.

4. Thời gian hướng dẫn ôn thi tuyển sinh: Từ 03/3/2014 đến ngày 01/5/2014.

5. Thời gian thi tuyển: ngày 17, 18/5/2014.

6. Địa điểm thi tuyển: Học viện Hậu cần - Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Hồ sơ dự thi đề nghị nộp trực tiếp tại Phòng Sau đại học - Học viện Hậu cần

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Phòng Sau đại học - Học viện Hậu cần

ĐT: 069.577.259; 069.577.260; DĐ 0912.716.440; 0983.918.632. (Đ/c Trung).

Phụ lục:

Danh mục các ngành, chuyên ngành thuộc ngành đúng và ngành gần của chuyên ngành tuyển sinh Cao học Tài chính Ngân hàng và các môn học bổ sung kiến thức

(Dùng cho đối tượng dự thi năm 2014 - Tại Học viện Hậu cần)

TT

Chuyên ngành tốt nghiệp đại học

Chuyên ngành đăng ký dự thi cao học

Tài chính- Ngân hàng

I.Tốt nghiệp tại Học viện Tài chính

1

* Tài chính - Ngân hàng

(Gồm cả thị trường chứng khoán và định giá tài sản)

Không phải học bổ sung kiến thức

2

* Kế toán kiểm toán

Học 3 môn:

- Quản lý tài chính công

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

- Tài chính doanh nghiệp

3

* Tin học Tài chính - Kế toán

Học 3 môn:

- Quản lý tài chính công

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

- Tài chính doanh nghiệp

II.Tốt nghiệp tại Học viện Hậu cần

1

* Ngành Tài chính

Học 1 môn:

- Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại

III. Tốt nghiệp đại học tại các trường khác

1

* Kế toán

- Khối trường Kinh tế.

(KTQD,Thương mại, KTTPHCM KT Đà Nẵng, Kinh tế Huế )

Học 3 môn:

- Quản lý tài chính công

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

- Tài chính doanh nghiệp

- Khối các trường có đào tạo chuyên ngành kinh tế (Lao động, Công đoàn, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Hàng hải…)

Học 3 môn:

- Quản lý tài chính công

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

- Tài chính doanh nghiệp
2

* Tài chính - Ngân hàng

- Khối các trường Kinh tế.

(KTQD, HV Ngân hàng, KTTPHCM,)

Không phải học bổ sung kiến thức

- Khối các trường có đào tạo chuyên ngành TC-NH (Lao động, Công đoàn, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Hàng hải…)

Học 2 môn:

- Quản lý tài chính công

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
3

* Các ngành kinh tế, Kỹ sư kinh tế Luật kinh tế…, Mỏ, GTVT, Công nghiệp, Quản trị kinh doanh…

Kể cả cử nhân kinh tế không phải 2 ngành trên của HVTC, ĐHKTQD, ĐHTM.

Học 5 môn

- Quản lý tài chính công

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

- Tài chính doanh nghiệp

- Kiểm toán

- Thị trường tài chính

Đang được quan tâm