Học viện Hậu cần tuyển sinh Cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2012

Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

Thực hiện Thông tư số 10/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ .Học viện Hậu cần thông báo tổ chức tuyển sinh dân sự đào tạo cao học năm 2011, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, mã số: 60.34.20 như sau:

I. Hình thức và thời gian đào tạo

Không tập trung ngoài giờ hành chính; thời gian đào tạo 3 năm

II. Điền kiện dự thi

1.Về văn bằng: Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện văn bằng sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học của các trường khối kinh tế, đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (Học viện Hậu cần, Học viện Tài chính; Đại học KTQD; ĐH Thương mại; Học viện Ngân hàng…).

b) Có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành Tài chính - Ngân hàng  hoặc đúng ngành của các trường đại học khác (bằng cử nhân kinh tế khác ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi; Bằng kỹ sư kinh tế các ngành; bằng cử nhân Luật kinh tế) phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi ( học bổ sung từ 2 môn đến 5 môn, mỗi  môn 45 tiết).   

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn
 
Người có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ khi có quyết định tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

3. Có đủ sức khỏe để học tập.

4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

III. Các môn thi tuyển

Thi tuyển 03 môn.

- Môn Toán kinh tế: gồm 2 phần: Lý thuyết xác suất thống kê và thống kê toán; quy hoạch tuyến tính (theo chương trình đại học).

- Môn Kinh tế chính trị: (theo chương trình đại học khối kinh tế).

- Môn ngoại ngữ: thi môn tiếng Anh theo mục a khoản 2 điều 8 của quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

IV. Hồ sơ tuyển sinh, thời gian nộp và thời gian dự thi

1. Hồ sơ tuyển sinh: phát hành tại Phòng Sau đại học - Học viện Hậu cần ( phòng 204, tầng 2 nhà H5) Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội. Từ ngày 01/3/2012 đến ngày 30/6/2011.

2.Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/3/2012 đến hết ngày 30/6/2012. (Khi nộp hồ sơ thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu)

3.Thời gian đăng ký  và học bổ sung kiến thức: từ ngày 06/4/2012 đến 10/7/2012.

4. Thời gian hướng dẫn ôn thi tuyển sinh: Từ 02/4/2012  đến  hết  tháng 6/2011.

5. Thời gian thi tuyển:  Tháng 08/2011.(ngày 10,11/8/2012)

6. Địa điểm thi tuyển: Học viện Hậu cần - Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Hồ sơ dự thi đề nghị nộp trực tiếp tại Phòng Sau đại học - Học viện Hậu cầ

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Phòng Sau đại học - Học viện Hậu cần

ĐT: 069.577.259;  069.577.260; DĐ 0912.716.440; 0983.918.632 .( Đ/c Trung)