Học tiếng Nhật: Tổng hợp ngữ pháp bài 20 giáo trình Minna no Nihongo

Dân trí

Thể thông thường trong tiếng Nhật là gì? Bạn hãy cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay nhé!

Học tiếng Nhật: Tổng hợp ngữ pháp bài 20 giáo trình Minna no Nihongo

Trong văn nói, đặc biệt là giữa bạn bè, người thân trong gia đình...người Nhật thường sử dụng thể thông thường: ふつうたい。, hay còn gọi là thể ngắn.

Hôm nay hãy cùng học cách chia thể ngắn của danh từ, động từ, tính từ nhé!

Trước hết là thể thông thường của tính từ đuôi い

Ví dụ với tính từ おいしい mình có cách chia như sau:

おいしいです→おいしい

おいしくないです→おいしくない

おいしかったです→おいしかった

おいしくなかったです→おいしくなかった

Học tiếng Nhật: Tổng hợp ngữ pháp bài 20 giáo trình Minna no Nihongo - 1

Tiếp theo là tính từ đuôi na.

Ví dụ với tính từ きれい、 mình cũng có cách chia như sau:

きれいです→きれいだ

きれいじゃありません→きれいじゃない

きれいでした→きれいだった

きれいじゃありませんでした→きれいじゃなかった

Danh từ có cách chia giống tính từ đuôi な. Chúng ta sẽ lấy ví dụ với danh từ あめ:

あめです→あめだ

あめじゃありません→あめじゃない

あめでした→あめだった

あめじゃありませんでした→あめじゃなかった

Cuối cùng là động từ. Ví dụ với động từ たべます

たべます→たべる

たべません→たべない

たべました→たべた

たべませんでした→たべなかった

Tuy nhiên, có một động từ đặc biệt là あります có cách chia như sau:

Học tiếng Nhật: Tổng hợp ngữ pháp bài 20 giáo trình Minna no Nihongo - 2

Vậy là chúng ta đã cùng hoàn thành xong bài học hôm nay rồi. Chúc các bạn học tốt.

Vũ Phong