Chủ nhật, 04/11/2018 - 09:04

Học tiếng Anh mỗi ngày: 10 Idiom chỉ thời gian cực hay

Dân trí

Dùng những từ như quickly, slowly, early, late để mô tả thời gian bằng tiếng Anh nay đã là “kém sang"! Phải dùng các Idiom sau mới là chất! các câu trắc nghiệm sau sẽ giúp bạn học cực dễ nhớ qua bài tập thực hành sử dụng Idiom trong câu văn nhé.

Học tiếng Anh mỗi ngày: 10 Idiom chỉ thời gian cực hay - 1

Đọc Idiom (thành ngữ) cho sẵn trong đề bài và trả lời câu hỏi tương ứng.

Học tiếng Anh mỗi ngày: 10 Idiom chỉ thời gian cực hay - 2

Nguồn: JOLO English tổng hợp