Học bổng Tiến sĩ Đại học Newcastle

(Dân trí) - Đại học Newcastle, vương quốc Anh thông báo cấp 2 suất học bổng toàn phần Dorothy Hodgkin cho chương trình Tiến sĩ kéo dài trong 3 năm.

Học bổng Dorothy Hodgkin cấp cho chương trình tiến sĩ Dorothy Hodgkin Postgraduate Awards (DHPA), chuyên ngành Kỹ thuật đồng vị không phân huỷ nhẹ ở cấp độ phân tử (khoá học EPRSC -BP DHPA) và chuyên ngành cơ chế lão hoá sinh học (khoá học BBSRC - BP DHPA).

Để được cấp học bổng, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi hoặc tương đương ở Vương quốc Anh hoặc nước ngoài.

Ứng viên phải xuất sắc về chuyên môn.

Người được cấp học bổng sẽ nghiên cứu ngay trong năm học 2006 - 2007.

Lưu ý: Chương trình học bổng này không dành cho các sinh viên đã theo học một khóa học ở bậc tiến sĩ tại Đại học Newcastle.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng này có tại địa chỉ website: http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/international/dorothy.phtml

Email: international-scholarships@ncl.ac.uk

Hạn nộp hồ sơ xin học bổng: 30/7/2006 đối với học bổng chương trình EPRSC - BP DHPA và 30/6/2006 đối với học bổng chương trình BBSRC - BP DHPA

P.V