Học bổng đào tạo nghệ thuật Hàn Quốc

(Dân trí) - Quỹ học bổng đào tạo nhân lực nghệ thuật khu vực Đông Nam Á thuộc Bộ Văn hóa - Du lịch Hàn Quốc hàng năm sẽ cấp 20 suất học bổng đại học và sau đại học (Art Major Asian Scholarship) cho các sinh viên ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật ở các nước châu Á.

Các nhóm ngành được cấp học bổng: âm nhạc, múa, mỹ thuật, phim ảnh, kịch, nghệ thuật truyền thống…

 

Học bổng bao gồm: 18 triệu won/ năm. Thời gian chi cấp đối với bậc đại học là 4 năm và sau đại học là 2 - 3 năm.

 

Hạn cuối nộp hồ sơ cho niên khóa mới: 30/6/2007.

 

Thông tin chi tiết có thể xem trang web:

http://www.knua.ar.kr

 

Liên hệ với trường:

Trường Nghệ thuật Tổng hợp Hàn Quốc

ĐT: 82-2-958-2553

Email:ama@knua.ar.kr

 

T.K