Hậu Giang: Đặt mục tiêu xóa mù chữ cho hơn 13.000 người

(Dân trí) - Theo đề án xóa mù chữ của tỉnh Hậu Giang, mục tiêu đến năm 2020 sẽ xóa mù chữ cho trên 13.000 người ở độ tuổi từ 15 - 60 tuổi.

Thống kê của tỉnh Hậu Giang cho biết, trong năm 2012 toàn tỉnh có 21.775 người mù chữ (dân tộc thiểu số là 426 người) trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi. Trong đó, độ tuổi từ 15 - 35 có khoảng 2.700 người mù chữ; độ tuổi từ 36 - 60 có hơn 19.000 người mù chữ.

Theo kế hoạch đề án xóa mù chữ của tỉnh thì mục tiêu đến năm 2015 sẽ xóa mù chữ cho khoảng 8.100 người độ tuổi 15 - 60, nâng tỷ lệ người biết chữ đạt 97%.

Mục tiêu đến năm 2020 xóa mù chữ cho hơn 13.600 người độ tuổi 15 - 60, nâng tỷ lệ biết chữ đạt 99%. Có 100% đơn vị cấp huyện và 95% đơn vị cấp xã đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2013 - 2020.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, tỉnh Hậu Giang cho biết, sẽ đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền về tầm quan trọng của việc biết chữ đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tỉnh cũng sẽ tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc và huy động giáo viên các trường tiểu học, cán bộ hưu trí, các hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể, đặc biệt là Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tham gia dạy xóa mù chữ.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tăng cường tổ chức các lớp học chuyên đề về y tế, văn hóa, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt… tại các Trung tâm học tập cộng đồng nhằm củng cố kết quả biết chữ, hạn chế mù chữ trở lại.

Trước tình hình trên, tỉnh Hậu Giang yêu cầu các địa phương chủ động nghiên cứu, áp dụng những giải pháp chống mù chữ mang tính đặc thù của địa phương, phù hợp với các nhóm đối tượng.

Huỳnh Hải

Đang được quan tâm