Giáo dục đại học 2021: Thực hiện kiến trúc chính phủ điện tử 2.0 và tự chủ

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, giáo dục đại học năm 2021 và các năm tiếp theo sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi số và tự chủ, kiểm định chất lượng.

Giáo dục đại học 2021: Thực hiện kiến trúc chính phủ điện tử 2.0 và tự chủ - 1

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn

Các trường triển khai Kiến trúc chính phủ điện tử 2.0

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, các cơ sở GDĐH luôn đi đầu ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tuyển sinh và đào tạo, trong đổi mới phương pháp dạy và trong quản trị nhà trường. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 vừa qua đã tạo ra một cú hích lớn, đồng thời cũng là một dịp để hệ thống GDĐH thể hiện năng lực sử dụng công nghệ trong dạy và học. Các CSGDĐH không chỉ ứng phó với tình hình dịch bệnh mà đã có những định hướng chiến lược và các đầu tư, chuẩn bị mạnh mẽ cho chuyển đổi số, phát triển đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa.

Do đó để thực hiện Quyết định số 749 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ GDĐT xác định chuyển đổi số là một chiến lược đột phá, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước; Việt Nam phải trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong chuyển đổi số giáo dục và đào tạo. 

Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh, ngay trong năm 2021, toàn ngành cần đẩy mạnh triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia và thực hiện chuyển đổi số trong ngành GDĐT. Chuyển đổi số phải trở thành một nhiệm vụ chiến lược của mỗi cơ sở GDĐH, được triển khai nhanh chóng và hiệu quả trong quản trị nhà trường, trong tuyển sinh và đào tạo, trong đổi mới dạy và học.

"Bộ GDĐT tăng cường rà soát, bổ sung văn bản chính sách để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; hướng dẫn các trường triển khai Kiến trúc chính phủ điện tử 2.0 và kết nối vào hệ thống dịch vụ công quốc gia" - Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh.

Tất cả các trường đại học phải thành lập, kiện toàn hội đồng trường

Theo thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, Luật 34 (năm 2018) và Nghị định 99 (năm 2019) là một bước tiến lớn về hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục đại học, trong đó nội dung cốt lõi là tự chủ đại học.

Một trong những điều kiện tiên quyết để các trường thực hiện quyền tự chủ đó là phải thành lập, kiện toàn hội đồng trường theo đúng quy định của Luật 34 và Nghị định 99. Đó không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật, mà còn là sự đổi mới cần thiết về mặt nhận thức và tư duy trong quản trị đại học theo mô hình tiên tiến.

Mặc dù toàn ngành đã có nhiều nỗ lực, số liệu báo cáo tới ngày 27/11 cho thấy vẫn còn 50% CSGDĐH công lập chưa hoàn thành việc thành lập hoặc kiện toàn hội đồng trường theo luật mới.

Lãnh đạo Bộ GDĐT yêu cầu tất cả các CSGDĐH khẩn trương thực hiện các bước thành lập và kiện toàn HĐT theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành công nhận trước khi kết thúc năm học 2020-2021; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy chế nội bộ, tăng cường phân cấp, phân quyền và công khai, minh bạch để thực hiện hiệu quả mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ.

Tăng cường kiểm định chất lượng

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học đã nhận được sự quan tâm, và cả sự nỗ lực của toàn hệ thống, hình thành và phát triển văn hóa chất lượng trong GDĐH.

Kết quả kiểm định cho thấy các trường đã quan tâm và hướng tới các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế. Các trung tâm kiểm định trong nước đã từng bước phát triển, khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học nước ta.

Trong năm 2021 và những năm tới, khi tự chủ đại học được mở rộng, công tác kiểm định chất lượng giáo dục cần được quan tâm đặc biệt. Các cơ sở GDĐH cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, coi công tác đánh giá và kiểm định là các hoạt động thường xuyên nhằm liên tục cải tiến chất lượng, mang lại niềm tin và lợi ích cho người học và cả xã hội.

Tăng số lượng các cơ sở đào tạo đạt kiểm định, đặc biệt phải tăng nhanh số lượng CTĐT đạt kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về GDĐH

Thứ trưởng Sơn cho rằng, thực hiện Luật 34, Bộ GDĐT đã bước đầu xây dựng và hình thành hệ thống CSDL cho GDĐH phục vụ thống kê ngành và tuyển sinh đại học; các cơ sở GDĐH đã thực hiện cập nhật dữ liệu trên hệ thống.

 CSDL quốc gia về GDĐH cũng là một thành phần cốt lõi trong khung chuyển đổi số giáo dục đào tạo, đóng vai trò quan trọng công tác quản trị nhà trường, góp phần công khai minh bạch thông tin, giúp các cơ sở GDĐH thực hiện trách nhiệm giải trình, đồng thời phục vụ công tác phân tích, dự báo, giám sát, thanh tra trong chức năng quản lý nhà nước về GDĐH.

"Trong năm 2021, nền tảng CSDL quốc gia về GDĐH cần được cơ bản hoàn thiện trong khuôn khổ dự án SAHEP. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, các cơ sở GDĐH phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ GDĐT để triển khai cập nhật dữ liệu, đảm bảo đầy đủ, kịp thời và chính xác" - thứ trưởng Sơn nhấn mạnh.

Đang được quan tâm