Giải quyết thừa, thiếu giáo viên: "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên"

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: "Chúng ta đừng nghĩ phải biên chế suốt đời mà phải có cơ chế hợp đồng. Giải quyết vướng mắc về giáo viên trong thời gian tới sẽ theo nguyên tắc, có học sinh phải có giáo viên".

Chiều nay 11/11, Bộ trưởng GD-ĐT tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng sẽ giải trình thêm với Quốc hội về vấn đề thực hiện biên chế và tinh giản biên chế trong ngành giáo dục.

Kết thúc phiên trả lời chất vấn sáng nay của Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, danh sách chờ còn 30 đại biểu, 28 đại biểu tại Diên Hồng và 2 đại biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn 7 đại biểu đăng ký tranh luận thêm. Chiều nay Bộ trưởng còn thời gian là 50 phút để trả lời.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ cung cấp thêm thông tin và báo cáo giải trình thêm với Quốc hội về vấn đề thực hiện biên chế và tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, như là vấn đề xây dựng các định mức về lớp học, chủ trương sắp xếp trường nhiều cấp học, sắp xếp lại đội ngũ y tế và kế toán học đường như thế nào.

Cả nước bây giờ là 80.000 kế toán và y tế học đường. Vấn đề xã hội hóa trong lĩnh vực này làm sao, việc rà soát, sắp xếp các điểm trường cũng như cơ cấu lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ phục vụ, theo quy định của Trung ương là 65-35 và các giải pháp để điều hòa nơi thừa, nơi thiếu giáo viên ở từng địa phương, từng tỉnh.

Đồng thời có giải pháp tổng thể để chúng ta đáp ứng được yêu cầu, nguyên tắc là có học sinh thì phải có thầy giáo, cô giáo nhưng vẫn đảm bảo được các mục tiêu về vấn đề đổi mới, sắp xếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công lập và vấn đề tinh giản biên chế bộ máy.

Tin liên quan