Đổi tên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký QĐ số 190/2006/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học Ngoại ngữ thành trường Đại học Hà Nội. Trường Đại học Hà Nội sẽ hoạt động theo “Điều lệ trường đại học” do Thủ tướng ban hành.

Quyết định này được chính thức thực hiện sau 15 ngày, kể từ ngày được đăng công báo. Quyết định cũng ghi rõ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Đ.H