Doanh nghiệp còn dè dặt giao việc cho sinh viên thực tập

(Dân trí) - Theo các chuyên gia, trường học thiếu thông tin về tuyển dụng, doanh nghiệp dè dặt trong giao việc cho sinh viên thực tập, còn sinh viên xây dựng kế hoạch thực tập chưa tốt...

Ngày 21/4, Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực Bộ GD-ĐT và trường ĐH Mở TPHCM ký kết hợp tác về hỗ trợ sinh viên (SV). Hai đơn vị hướng tới những mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác, phát huy năng lực, thế mạnh của mỗi bên về khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong nghiên cứu khoa học, cung ứng các dịch vụ về giáo dục, đào tạo, nhân lực, việc làm.

Hai đơn vị sẽ triển khai nghiên cứu dự báo nhân lực, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ SV thực tập, tìm việc làm, khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp, cung cấp nguồn chuyên gia, nhân lực chất lượng cao cho thị trường... 

Doanh nghiệp còn dè dặt giao việc cho sinh viên thực tập - 1

Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ GD-ĐT và trường ĐH Mở TPHCM ký kết hợp tác hỗ trợ sinh viên (Ảnh: N.M).

Mục tiêu này được triển khai với nhiều hoạt động như qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho SV; phối hợp thực hiện các hợp đồng đào tạo đặt hàng từ các địa phương, tổ chức có nhu cầu; nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực nhằm triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức, thực hiện ngày hội việc làm, các cuộc thi khởi nghiệp, tư vấn tuyển sinh, tuyển dụng; giới thiệu đến SV các nguồn, quỹ hỗ trợ, học bổng; giới thiệu doanh nghiệp để SV kiến tập, thực tập, tìm việc làm... 

Ông Lê Nguyễn Minh Long, GĐ Trung tâm hướng nghiệp và tư vấn việc làm trường ĐH Mở TPHCM cho biết, trường thực hiện nhiều chương trình, hoạt động giới thiệu việc làm, kết nối SV với doanh nghiệp cũng như trang bị cho các em nền tảng kiến thức, kỹ năng, thái độ để bắt nhịp với môi trường bên ngoài. 

Theo ông Long, hiện nay các doanh nghiệp tiếp xúc với các trường ĐH còn rất rời rạc. Họ cần mạng lưới kết nối với các trường để tiếp cận với nguồn nhân lực, cần dữ liệu giữa trường và doanh nghiệp để có sự kết nối. 

Ông Bùi Văn Linh, GĐ Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực Bộ GD-ĐT cho biết, cả nước có khoảng 1,7 triệu SV đang theo học tại các trường ĐH, hàng năm có 350.000 SV tốt nghiệp ra trường.  Vậy nhưng, còn thiếu mắt xích kết nối để sinh viên có trải nghiệm thực tập, đào tạo, các kỹ năng nghề nghiệp tốt hơn trước khi tốt nghiệp tốt hơn. 

Phía các trường chưa chủ động, thiếu thông tin về nhu cầu tuyển sinh viên thực tập của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp còn dè dặt trong giao việc cho sinh viên. Công việc cụ thể của SV thực tập tại các doanh nghiệp chưa rõ ràng, tính chủ động của SV trong việc xây dựng kế hoạch thực tập chưa tốt. 

Doanh nghiệp còn dè dặt giao việc cho sinh viên thực tập - 2

Sinh viên tại TPHCM trong ngày hội giới thiệu việc làm (Ảnh: N.M).

Trước thực trạng doanh nghiệp khát lao động, còn SV ra trường thất nghiệp, ông Linh cho rằng thông tin giữa doanh nghiệp và những người đã được đào tạo không gặp được nhau.

Để khắc phục điều này, Trung tâm thực hiện liên kết, phối hợp để gắn kết nhu cầu của SV, của các trường với khả năng tiếp nhận của doanh nghiệp. 

"Chiến lược dài hơi hơn, chúng tôi sẽ tham mưu để các doanh nghiệp xem việc đón sinh viên đến thực tập là một công việc thường xuyên liên tục và thể hiện trách nhiệm xã hội", ông Bùi Văn Linh thông tin.