Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế quốc dân 3 năm trở lại đây

(Dân trí) - Điểm chuẩn hàng năm của trường đại học là cơ sở quan trọng, chính xác nhất để thí sinh tham khảo để lựa chọn đăng ký ngành học phù hợp với mức điểm của mình.

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2019, 2020, 2021 của trường ĐH Kinh tế quốc dân như sau:

Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế quốc dân 3 năm trở lại đây - 1
Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế quốc dân 3 năm trở lại đây - 2

Trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2022, dự kiến tuyển sinh theo các phương thức sau:

STT

Phương thức tuyển sinh

Chỉ tiêu

(dự kiến)

1

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

80-85%

2

Xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường

1

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

10-15%

 

Tổng chỉ tiêu (6100)

100%

 Số mã ngành/ chương trình tuyển sinh năm 2022: 60 mã ngành/chương trình (tăng 06 mã tuyển sinh mới do: (i) Tách mã các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) để tuyển sinh theo 07 mã riêng; (ii) Tách mã ngành Kinh tế thành 03 mã chuyên ngành; (iii) Tuyển lại mã ngành Tài chính - Ngân hàng (bằng tiếng Việt); (iv) Tạm dừng tuyển sinh các mã CT1/Ngân hàng, CT2/Tài chính công, CT3/Tài chính doanh nghiệp.

Nguyên tắc chung xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, trường sẽ có thông báo chi tiết theo từng đối tượng tuyển thẳng;

Điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành/chương trình; không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển; Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;

Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;

Nếu xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển trước chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sau;

Với các phương thức/đối tượng xét tuyển có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thí sinh cần đạt Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường dự kiến 20 điểm gồm điểm ưu tiên.