Điểm chuẩn ĐH Văn Hóa Hà Nội sẽ tăng vọt

(Dân trí) - Mặt bằng điểm thi của trường ĐH Văn Hóa Hà Nội tăng khá nhiều so với năm 2008. Nhiều ngành sẽ có điểm chuẩn tăng từ 1-2 điểm. Ngành Văn hóa du lịch có lượng thí sinh đăng ký tăng vọt và ngành Thư viện thông tin vẫn giữ được phong độ.

Điểm chuẩn ĐH Văn Hóa Hà Nội sẽ tăng vọt - 1

(Ảnh: Việt Hưng)

Kết quả thống kê dựa vào tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên (nếu có). Mức điểm ưu tiên được quy đổi như sau: Nhóm ưu tiên 1 (đối tượng 01-04) cộng 2 điểm; nhóm ưu tiên 2 (đối tượng 05-07) cộng 1 điểm; KV1 cộng 1,5 điểm; KV2-NT cộng 1 điểm; KV2 cộng 0,5 điểm.

Thông kế dưới đây chỉ có tính chất tham khảo, để biết mình có trúng tuyển hay không thí sinh cần phải đợi trường công bố điểm chuẩn.

* Ngành 601

+ Khối C: Có 487 thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh có điểm từ 13.0 trở lên là 292, từ 13.5 trở lên là 260.

Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 231, từ 14.5 trở lên là 196 và từ 15.0 trở lên là 161.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15.5 trở lên là 130 và từ 16.0 trở lên là 99. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 86, từ 17.0 trở lên là 64 và từ 17.5 trở lên là 49. Tổng số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 44, từ 18.5 trở lên là 38, từ 19.0 trở lên là 32, từ 19.5 trở lên là 27 và từ 20.0 trở lên là 19.

+ Khối D1: Có 252 thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh đạt điểm từ 13.0 trở lên là 65, từ 13.5 trở lên là 55

Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 46, từ 14.5 trở lên là 38 và từ 15.0 trở lên là 30.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15.5 trở lên là 23 và từ 16.0 trở lên là 19. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 15, từ 17.0 trở lên là 12.

* Ngành 602

+ Khối C: Có 700 thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh có điểm từ 13.0 trở lên là 350, từ 13.5 trở lên là 305.

Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 262, từ 14.5 trở lên là 226 và từ 15.0 trở lên là 194.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15.5 trở lên là 162 và từ 16.0 trở lên là 140. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 118, từ 17.0 trở lên là 97 và từ 17.5 trở lên là 83. Tổng số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 71, từ 18.5 trở lên là 59, từ 19.0 trở lên là 50, từ 19.5 trở lên là 35 và từ 20.0 trở lên là 32.

+ Khối D1:Có 377 thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh đạt điểm từ 13.0 trở lên là 50, từ 13.5 trở lên là 39.

Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 28, từ 14.5 trở lên là 21 và từ 15.0 trở lên là 16.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15.5 trở lên là 12 và từ 16.0 trở lên là 11. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 17, từ 17.0 trở lên là 4.

* Ngành 603

+ Khối C: Có 497 thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh có điểm từ 13.0 trở lên là 271, từ 13.5 trở lên là 241.

Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 218, từ 14.5 trở lên là 194 và từ 15.0 trở lên là 173.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15.5 trở lên là 141 và từ 16.0 trở lên là 120. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 101, từ 17.0 trở lên là 86 và từ 17.5 trở lên là 69. Tổng số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 59, từ 18.5 trở lên là 42, từ 19.0 trở lên là 28, từ 19.5 trở lên là 25 và từ 20.0 trở lên là 18.

+ Khối D1:Có 117 thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh đạt điểm từ 13.0 trở lên là 27, từ 13.5 trở lên là 23.

Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 19, từ 14.5 trở lên là 11 và từ 15.0 trở lên là 7.

* Ngành 604

+ Khối C: Có 854 thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh có điểm từ 13.0 trở lên là 319, từ 13.5 trở lên là 370.

Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 331, từ 14.5 trở lên là 289 và từ 15.0 trở lên là 248.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15.5 trở lên là 209 và từ 16.0 trở lên là 172. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 141, từ 17.0 trở lên là 115 và từ 17.5 trở lên là 93. Tổng số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 73, từ 18.5 trở lên là 56, từ 19.0 trở lên là 45, từ 19.5 trở lên là 31 và từ 20.0 trở lên là 22.

+ Khối D1:Có 1533 thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh đạt điểm từ 13.0 trở lên là 344, từ 13.5 trở lên là 276.

Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 225, từ 14.5 trở lên là 181 và từ 15.0 trở lên là 151.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15.5 trở lên là 117 và từ 16.0 trở lên là 87. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 60, từ 17.0 trở lên là 44 và từ 17.5 trở lên là 32.

* Ngành 608

Có 460 thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh có điểm từ 13.0 trở lên là 281, từ 13.5 trở lên là 262.

Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 232, từ 14.5 trở lên là 197 và từ 15.0 trở lên là 166.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15.5 trở lên là 131 và từ 16.0 trở lên là 108. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 96, từ 17.0 trở lên là 79 và từ 17.5 trở lên là 61. Tổng số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 50, từ 18.5 trở lên là 37, từ 19.0 trở lên là 29, từ 19.5 trở lên là 20 và từ 20.0 trở lên là 12.

* Ngành 609

+ Khối R1: có 218 thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh có điểm từ 13.0 trở lên là 132, từ 13.5 trở lên là 115.

Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 102, từ 14.5 trở lên là 92 và từ 15.0 trở lên là 73.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15.5 trở lên là 63 và từ 16.0 trở lên là 52. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 43, từ 17.0 trở lên là 37 và từ 17.5 trở lên là 31.

+ Khối R2:có 8 thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh có điểm từ 13.0 trở lên là 4, từ 13.5 trở lên vẫn là 4 trong đó có các mức điểm (14.0, 16.5, 19.5, 21.0)

* Ngành 610

Có 500 thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh có điểm từ 13.0 trở lên là 279, từ 13.5 trở lên là 244.

Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 214, từ 14.5 trở lên là 188 và từ 15.0 trở lên là 158.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15.5 trở lên là 131 và từ 16.0 trở lên là 108. Số thí sinh có điểm từ 16.5 trở lên là 95, từ 17.0 trở lên là 79 và từ 17.5 trở lên là 71. Tổng số thí sinh có điểm từ 18.0 trở lên là 62, từ 18.5 trở lên là 55, từ 19.0 trở lên là 42, từ 19.5 trở lên là 28 và từ 20.0 trở lên là 24.

Lưu ý: Đối với các ngành khối N1, N2 và R3 do tính đặc thù nên không phân tích ra ở đây.

Nguyễn Hùng

Đọc thêm