ĐH Quốc gia Hà Nội vào vị trí 944 thế giới bảng xếp hạng Webometrics 2022

(Dân trí) - Webometrics mới công bố bảng xếp hạng tháng 1 năm 2022, theo đó ĐH Quốc gia Hà Nội tăng 15 bậc so với hồi tháng 7/2021, từ 959 lên 944 thế giới, tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam.

Đây là bảng xếp hạng đánh giá năng lực chuyển đổi số và sự xuất sắc về công bố quốc tế trên hệ thống Scopus và Google Scholar của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới.

Các tiêu chí xếp hạng gồm:

- Chỉ số Impact (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số 50%, đo lường mức độ lan tỏa của website và nguồn tài nguyên số của cơ sở giáo dục đại học.

- Chỉ số Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40%, đo lường trong 10% số bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong 27 lĩnh vực xuất bản của Scopus.

- Chỉ số Openness (Độ mở học thuật) có trọng số 10%, đo lường số trích dẫn của 210 tác giả hàng đầu của các cơ sở giáo dục đại học trên hệ thống Google Scholar.

Dưới đây là xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học theo khu vực và thế giới đợt tháng 1 năm 2022:

ĐH Quốc gia Hà Nội vào vị trí 944 thế giới bảng xếp hạng Webometrics 2022 - 1
ĐH Quốc gia Hà Nội vào vị trí 944 thế giới bảng xếp hạng Webometrics 2022 - 2
ĐH Quốc gia Hà Nội vào vị trí 944 thế giới bảng xếp hạng Webometrics 2022 - 3
ĐH Quốc gia Hà Nội vào vị trí 944 thế giới bảng xếp hạng Webometrics 2022 - 4